Myśląc Ojczyzna


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Po dwu latach realizacji licznych wyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, na rok przed wyborami do samorządów terytorialnych, przyszła kolej na poprawienie ordynacji wyborczej do tych organów. Jednostki samorządowe są najbliżej nas, to one mają najwięcej kompetencji do regulowania spraw bezpośrednio nas dotyczących, w miejscach naszego zamieszkania. Np. sprawy opieki zdrowotnej, edukacji, budowy dróg i mieszkań, sprawy sportu, cmentarzy, parków czy przedszkoli i żłobków, transportu, zaopatrzenia w wodę, funkcjonowania handlu i wielu, wielu innych. Samorządy dysponują też ogromnymi finansowymi na rozwój swych okręgów. Działalność w samorządach z tych, między innymi, powodów, jest od lat bardzo pożądanym miejscem pracy, dającym niektórym niezbyt uczciwym osobom możliwość uprawiania prywaty i realizowania własnych interesów, ustawiania życia sobie, swym rodzinom i znajomym na koszt publiczny i usuwania „z drogi” różnych konkurentów.

Znane są też i krytycznie oceniane tzw. układy polityczno-towarzyskie w licznych samorządach, liczne ich nadużycia i praktyczna niemożność usunięcia samorządowców, który sprzeniewierzyli się swym lokalnym wyborcom. Z drugiej strony powiązania układowe niektórych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z innymi organami w terenie, różnymi inspekcjami, prokuratorami, sędziami itp. sprawia, że w razie sporu zwykłego mieszkańca z tym układem, mieszkaniec ten nie ma praktycznie szans na sprawiedliwe jego zakończenie. Układy lokalne są więc często tak silne i tak utrwalone i zabetonowane, że przełamać je, czy wejść w struktury władzy lokalnej przez kogoś nowego, z zewnątrz jest praktycznie niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość od lat podkreślało, że ten terytorialny element struktury państwa polskiego wymaga pilnej reformy. Zapowiadano te zmiany w kampanii wyborczej i właśnie dla ich realizacji złożono w ubiegły piątek w Sejmie projekt Prawa i Sprawiedliwości, który ma na celu zreformowanie przede wszystkim prawa wyborczego do organów samorządu gminy, powiatu i województwa.

Projekt zawiera wiele zmian, które mają uzdrowić system wyborczy do samorządów, zapobiec licznym okazjom do oszustw, a przede wszystkim mają pozwolić wybrać uczciwie osoby uczciwe. I w końcu pozwolą przełamać zamknięte układy lokalne, a mieszkańcom wziąć szerszy i rzeczywisty udział w sprawach swojego terenu. Wśród zaproponowanych zmian są m.in. takie jak: ustanowienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od przyszłorocznych wyborów samorządowych w 2018 roku. Dotyczy to, i to trzeba podkreślić, tylko organów wykonawczych jednostki samorządowej, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale nie dotyczy radnych, tzn. tych, którzy zasiadają w radzie gminy, powiatu, czy sejmiku wojewódzkim. Zniesione zostaną jednomandatowe, czyli większościowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, tak, by umożliwić poprzez ordynację proporcjonalną, możliwie szeroką reprezentację mieszkańców w radzie gminy.

Projekt znosi we wszystkich wyborach możliwość zorganizowania wyborów dwudniowych i drogą korespondencyjną, które umożliwiają nadużycia i fałszerstwa. Pozostanie jednak możliwość dla osób niepełnosprawnych głosowania przez pełnomocnika. Urny wyborcze będą przejrzyste, a lokal wyborczy monitorowany kamerami. Filmowany będzie też sam proces obliczania głosów. Przewodniczący danej komisji wyborczej będzie musiał każdy oddany głos podnieść do góry, na głos odczytać za kim jest oddany, pokazać go kolejno wszystkim członkom komisji, a również oddać na żądanie do obejrzenia.

Wybory będą przeprowadzały dwa składy wyborcze – jedna grupa, która będzie przeprowadzała wybory i druga, osobna – obliczająca głosy. Zwiększy się rola mężów zaufania. Samych wyborów nie będą już organizowały i w komisjach wyborczych zasiadali przedstawiciele organów terytorialnych, którzy często są sami zaineresowani wynikiem wyborów, gdyż często oni lub ich bliscy kandydują na samorządowe stanowiska. Projekt zmieni też radykalnie sposób wyboru i skład Państwowej Komisji Wyborczej ograniczając w niej udział ilościowy sędziów na rzecz osób o innej profesji prawniczej. Zorganizowane zostanie też na nowo Biuro Państwowej Komisji Wyborczej.

Złożone propozycje reformy prawa wyborczego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, zwierają jeszcze wiele innych nowości, które zgłaszane były po kilku ostatnich wyborach, między innymi przez społeczne komitety kontroli wyborów. Przeprowadzanie wyborów według nowych zasad pozwoli rozpocząć naprawę Rzeczpospolitej, również na tych szczeblach podstawowych, który nas dotyczy bezpośrednio.

Szczęść Boże!

drukuj