Myśląc Ojczyzna


Pobierz

Pobierz

W mijającym Wielkim Tygodniu faktycznie zakończył swoją kadencję Parlament Europejski. Podczas ostatniej sesji w Strasburgu przegłosowano nie tylko rezolucję w sprawie wydarzeń na Ukrainie, ale także przeprowadzono debatę z okazji setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej.

Wielu eurodeputowanych przypominało o milionach ofiar, jakie pochłonęła ta wojna, wskazując jednocześnie na współczesne zagrożenia.

Na finiszu obecnej kadencji Komisja Europejska zdecydowała się zorganizować w Brukseli wysłuchanie publiczne związane z inicjatywą obywatelską „Jeden z nas”. Inicjatorzy akcji, bazując na zapisach Traktatu Lizbońskiego zgromadzili blisko dwa miliony podpisów w większości krajów Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Domagali się i nadal domagają zakazu finansowania przez podatników Unii, czyli wszystkich z nas, eksperymentowania na ludzkich embrionach, a docelowo wprowadzenia do unijnego ustawodawstwa zapisów chroniących ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

W trakcie wysłuchania publicznego w Brukseli niektóre lewicowe i liberalne europosłanki próbowały nie tylko relatywizować znaczenie poczętego życia, ale także deprecjonowały liczbę dwóch milionów podpisów. Zadałem im wówczas publicznie pytanie – która z nich otrzymała więcej głosów, kandydując do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju, co ostatecznie zakończyło dywagacje.

Obecnie od decyzji Komisji Europejskiej zależy, czy uruchomi procedurę prawną, czy poprzestanie na kurtuazyjnych wyjaśnieniach. Swoją decyzję Komisja ma ogłosić 28 maja, czyli 3 dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w całej Unii, także w Polsce. Sądzę, że decyzja Komisji uzależniona będzie od wyników wyborów, czyli jeśli zwycięży prawica, wówczas Komisja inicjatywę „Jeden z nas” poprze, a jeśli lewica, to niewykluczone, że ją wyhamuje. De facto od decyzji każdego z nas zależy więc ludzkie życie – życie, które jest punktem centralnym obchodzonych dziś Świąt Wielkanocnych.

W tym dniu chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia zdrowia, radości, pokoju, nadziei oraz spotkań w rodzinnej atmosferze i aby Zmartwychwstały Chrystus błogosławił Państwu na wszystkich drogach życia.

prof. Mirosław Piotrowski

drukuj