Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

 

Rozważanie przed modlitwą

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj przeżywamy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, wychwalając Boga za ich przepowiadanie i świadectwo. Na wierze tych dwóch apostołów opiera się Kościół Rzymu, który od zawsze oddaje im cześć jako swoim patronom. Także cały Kościół powszechny patrzy na nich z podziwem, uznając ich za dwie kolumny i dwa wielkie światła, które świecą nie tylko na niebie Rzymu, ale w sercach wierzących Wschodu i Zachodu.

W opisie rozesłania apostołów Ewangelia przekazuje nam, że Jezus posyłał ich po dwóch (por. Mt 10,1; Łk 10,1). W pewnym sensie także Piotr i Paweł zostali posłani z Ziemi Świętej do Rzymu, aby głosić Ewangelię. Byli to dwaj mężczyźni bardzo różniący się od siebie: Piotr „pokorny rybak”, Paweł „mistrz i nauczyciel”, jak określa ich dzisiejsza liturgia. I jeśli tutaj w Rzymie znamy Jezusa, jeśli wiara chrześcijańska jest żywą i podstawową częścią dziedzictwa duchowego i kultury tego terytorium, jest to właśnie zasługą odwagi apostolskiej tych dwóch synów Bliskiego Wschodu. Z miłości do Chrystusa pozostawili oni swoją ojczyznę i niezależnie od trudności długiej podróży oraz ryzyka i braków, których doświadczyli, dotarli do Rzymu. Tutaj stali się głosicielami i świadkami Ewangelii wśród ludzi i przypieczętowali męczeństwem swoją misję wiary i miłości.

Piotr i Paweł powracają dzisiaj do nas, przechodzą ulicami tego miasta, pukają do drzwi naszych domów, ale przede wszystkim do naszych serc. Pragną jeszcze raz przynieść Jezusa, Jego miłość miłosierną, pocieszenie i pokój. Przyjmijmy ich orędzie! Doceńmy ich świadectwo! Szczera i wytrwała wiara Piotra, wielkie i uniwersalne serce Pawła niech nam pomogą być chrześcijanami radosnymi, wiernymi Ewangelii i otwartymi na spotkanie ze wszystkimi.

Podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra dzisiejszego poranka poświęciłem paliusze arcybiskupów metropolitów, mianowanych w ciągu ostatniego roku, którzy pochodzą z różnych krajów. Ponawiam moje pozdrowienia i życzenia dla nich, dla ich krewnych i wszystkich, którzy im towarzyszą w tej pielgrzymce. Zachęcam ich do radosnego kontynuowania swojej misji w służbie Ewangelii, w komunii z całym Kościołem a szczególnie ze Stolicą Piotrową, jak to wyraża znak, którym jest paliusz.

Podczas tej celebracji przyjąłem z radością i miłością członków delegacji przybyłej do Rzymu w imieniu Patriarchy Ekumenicznego, najdroższego Brata Bartłomieja. Także ta obecność jest znakiem braterskich więzi istniejących między naszymi Kościołami. Módlmy się, aby jeszcze bardziej umocniły się więzy komunii i wspólnego świadectwa.

Najświętszej Dziewicy Maryi, Salus Populi Romani, zawierzamy dzisiaj cały świat, a szczególnie nasze miasto Rzym, aby w swych bogatych wartościach duchowych i moralnych, zawsze znajdował fundament swojego życia społecznego i swojej misji we Włoszech, w Europie i w świecie.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry!

Wczoraj wieczorem dokonano okrutnego ataku terrorystycznego, w którym zginęło i zostało rannych wiele osób. Módlmy się za ofiary, za ich rodziny i za cały drogi naród turecki. Niech pan nawróci serca zamachowców i wspiera nasze drogi pokoju.

Dopiero co zakończył się międzynarodowy kongres o odpowiedzialnych inwestycjach na rzecz dobra społecznego pod tytułem: „Uczynić z Roku Miłosierdzia, rok działalności na rzecz ubogich”. Oby prywatne inwestycje połączone z tymi publicznymi, sprzyjały przezwyciężeniu ubóstwa wielu osób zepchniętych na margines społeczny.

Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do was wszystkich, do rodzin, grup parafialnych, stowarzyszeń i poszczególnych wiernych z Włoch i wielu stron świata, szczególnie z Hiszpanii, Ukrainy i z Chin. Pozdrawiam studentów z Londynu i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz siostry Unii Wyższych Przełożonych zakonów Żeńskich z Lombardii.

Dzisiaj w sposób szczególny pozdrawiam wiernych Rzymu w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów miasta. Z tej okazji stowarzyszenie „Pro Loco” przygotowało kompozycje kwiatową zrobiona przez artystów i wolontariuszy służby cywilnej. Dziękuję za tę inicjatywę i za piękne kompozycje kwiatowe. Pragnę również wspomnieć o pokazie sztucznych ogni, który odbędzie się dzisiaj na Piazza del Popolo, z którego dochód przeznaczony będzie na dzieła miłosierdzia w Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu.

Wszystkim życzę pięknego święta. I proszę was, abyście nie zapominali modlić się za mnie.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj