(źródło: http://pielgrzymka.stw.zhr.pl/)

XXIX piesza pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę

XXIX piesza pielgrzymka diecezji sandomierskiej ze Stalowej Woli pod hasłem „Kościół naszym domem” już czwarty dzień zmierza w kierunki Jasnej Góry. W spiekocie deszczu, w trudach i niewygodzie, lecz z wiarą w sercach pątnicy niosą swoje prośby przed cudowny obraz.

Pielgrzymka rozpoczęła się 4 sierpnia Mszą św. w Bazylice Konkatedralnej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli o godz. 6.30. Pątnicy wędrują w sześciu grupach. Do pokonania mają ponad 270 kilometrów. Pielgrzymka przechodzi m.in. przez Tarnobrzeg, Chmielnik, Jędrzejów, Janów i trwa 9 dni. Wędruje 1215 pątników.

W diecezji sandomierskiej wyruszyły pielgrzymki z Sandomierza, Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego. W ostatnim dniu pielgrzymka łączy się w całość jako diecezja sandomierska. Wszystkich pielgrzymów jest około 2300.

Pielgrzymka ma charakter wędrownych rekolekcji z programem różnych modlitw, konferencji, śpiewu. Jest jedną z możliwości prowadzących do Pana Boga, poprzez wstawiennictwo Matki Bożej.

Wypowiedź ks. Adama Węglarza:


Pobierz Pobierz

drukuj