fot. PAP

Uroczystości na Jasnej Górze

Dziesiątki tysięcy pielgrzymów wzięły udział w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. To właśnie tam – do Duchowej Stolicy Polski – prowadziły szlaki, którymi z różnych zakątków kraju i świata kroczyli pielgrzymi.

 

Sumie pontyfikalnej przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński. Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ks. abp mówił przede wszystkim o dogmacie Wniebowzięcia NMP. Przypomniał też, że uroczystość ta wpisuje się w ważne sierpniowe rocznice. Wymienił m.in. Cud nad Wisłą, Powstanie Warszawskie, męczeńską śmierć św. Maksymiliana Marii Kolbego i Solidarność lat 80-tych.

W tym czasie – jest stwierdził – muszą powracać podstawowe pytania o sens życia i o nasz udział w tajemnicy Kościoła jako wspólnego domu; pytania o wartość zmagań i ofiar.

 

„Dlatego, nie możemy się zgodzić na drwinę i ośmieszanie tych rocznic, jakoby Polacy kochali tylko swoje klęski i nieudane zrywy powstańcze. Jest to bowiem jawna niesprawiedliwość, która powoduje zanik uczuć wyższych, ofiarności i źle służy przyszłości Narodu”-powiedział ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

 

W tym kontekście ks. abp Wacław Depo zachęcił do korzystania z wciąż aktualnego programu, jaki przedstawił nam Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński, w 1980 r.

Jednym z postulatów jest zaprzestanie zaprogramowanej, choć ukrytej laicyzacji społeczeństwa, bez odnoszenia życia ludzkiego do Boga. Drugi to uznanie prawa Kościoła do wypełniania jego zadań ewangelizacyjnych w sferze publicznej i społecznej. A kolejny – to prawda, że u źródeł istnienia i życia narodu jest rodzina oraz wynikające z tego zadanie: obrona życia nienarodzonych.

 

„Jak boleśnie te postulaty powracają i są niezrealizowane chociażby poprzez prawie przymusową emigrację zewnętrzną i wewnętrzną całych wspólnot rodzinnych, czy też uchwalanie praw, które w imię tolerancji zatracają granice praw natury zgodnych z zamysłem Boga. Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, dźwigamy program nowej ewangelizacji, nowego przylgnięcia do Chrystusa za wstawiennictwem Maryi” -powiedział ks. abp Wacław Depo.

 

Na zakończenie Eucharystii ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski nawiązał do rozpoczynającej się w czwartek wizyty Cyryla I w Polsce. Podczas tej wizyty zostanie podpisane wspólne przesłanie Kościoła katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji. Ks. abp Józef Kowalczyk powiedział, że dokument został dopracowany na drodze dialogu – dziś jego przesłanie złożył wraz z innymi duchownymi na ołtarzu eucharystycznym jako dar ofiary.

 

„Prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Pięknej Miłości, spoglądającej na nas poprzez jasnogórski wizerunek, aby to przesłanie przyczyniło się do skutecznego realizowania zamierzeń, jakie wyraża treść tego przesłania i wspólnej obrony wartości chrześcijańskich, na których zbudowana jest chrześcijańska kultura wschodu i zachodu” – powiedział ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski.

 

Prymas Polski powiedział, że było to wielkie pragnienie Jana Pawła II, które nam zostawił jako zadanie do zrealizowania. Ks. abp zachęcił przy tym do modlitwy za ten ważny krok ekumeniczny, dokonywany w duchu profetycznej misji i zamierzeń pontyfikatu bł. Jana Pawła II.

 

RIRM

 

drukuj