fot. PAP/EPA

Uczmy się zawierzenia od Maryi

O tajemnicy obchodzonej w środę uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mówił Ojciec Św. BXVI podczas rozważań przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Ojciec Św. przypomniał, że dogmat o Wniebowzięciu Maryi z duszą i ciałem do nieba ogłosił Sługa Boży papież Pius XII w 1950 r., ale obchodzenie tej tajemnicy ma swoje korzenie w wierze pierwszych wieków Kościoła.

W rozważaniu Benedykt XVI powiedział, że Wniebowzięcie Maryi jest ściśle powiązane z tajemnicą paschalną Chrystusa; jest bowiem jego dalszą kontynuacją. Maryja jest zjednoczona ze swoim Synem – Zmartwychwstałym, triumfującym nad grzechem i śmiercią – upodabnia się do niego i ukazuje nam nasze przeznaczenie.

Maryja uczy nas otwarcia na świetlaną przyszłość, która nas czeka. Ale także nas zachęca do tego byśmy polegali na Bogu. Abyśmy naśladowali Jego Słowo.  Byśmy szukali i pełnili Jego wolę każdego dnia. Byśmy błogosławili nasza ziemską pielgrzymkę”powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

 

 

 

Po modlitwie Anioł Pański, na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Św. zwrócił do przybyłych wiernych. Przemawiając do Polaków pozdrowił pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Zachęcał nas do uczenia się od Matki Najświętszej zawierzenia Bogu.

„Witam obecnych tu Polaków. Dzisiaj pragnę pozdrowić także wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wniebowzięcie Matki Bożej przypomina nam, że celem naszej ziemskiej wędrówki jest niebo. Pielgrzymując uczmy się od Niepokalanej zawierzenia Bogu, pełnienia Jego woli i służby braciom. Prośmy Ją: do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Synowi swemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj. Z serca wam błogosławię” – powiedział Ojciec św.

 RIRM

drukuj