fot. PAP/EPA

Watykan: konsystorz poświęcony reformie Kurii Rzymskiej

Kwestie związane z wdrażaniem reformy Kurii Rzymskiej to główny temat rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza. Uczestniczy w nim 165 kardynałów, w tym 20 hierarchów, którzy do kolegium kardynalskiego zostaną formalnie włączeni w najbliższą sobotę 14 lutego.

Podczas otwierającej spotkanie wspólnej modlitwy brewiarzowej Papież Franciszek przypomniał, że przygotowywana reforma Kurii wymaga czasu, determinacji i współpracy wszystkich.

„Celem do osiągnięcia jest przyczynienie się do większego zharmonizowania prac różnych dykasterii i biur, tak by doprowadzić do ich skuteczniejszej współpracy przy absolutnej transparencji, która buduje autentyczną synodalność i kolegialność” – powiedział Ojciec Święty.

Dodał, że reforma nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do dawania mocniejszego świadectwa życia chrześcijańskiego, by przyczynić się do skuteczniejszej ewangelizacji, promować bardziej owocnie ducha ekumenicznego, wzmacniać konstruktywny dialog z wszystkimi.

Reforma, za której koniecznością zdecydowanie opowiedziała się większość kardynałów podczas kongregacji generalnych przed konklawe, ma prowadzić do dalszego udoskonalenia tożsamości samej Kurii Rzymskiej. Jej istotą jest pomoc Następcy św. Piotra w wypełnianiu posługi najwyższego urzędu duszpasterskiego dla dobra i w służbie Kościoła powszechnego oraz Kościołów partykularnych. Przez tę posługę wzmacnia się jedność wiary, komunia ludu Bożego i ma miejsce promowanie misji Kościoła w świecie” – powiedział Papież.

Radio Watykańskie

drukuj