fot. wikipedia.org

Uroczystości ku czci św. Jadwigi Śląskiej

Święci nie są „super-ludźmi” i nie urodzili się doskonali – przypomniał, przywołując słowa papieża Franciszka, ks. abp Józef Kupny zapraszając wiernych i duchowieństwo archidiecezji wrocławskiej do udziału w uroczystościach ku czci św. Jadwigi, które w piątek rozpoczynają się w Trzebnicy.

Metropolita wrocławski podkreślił, że świętość nie jest przywilejem niewielu, lecz powołaniem wszystkich.

„Święci, zanim dostąpili chwały nieba prowadzili normalne życie, z radościami i bólem, trudem i nadziejami, lecz kiedy poznali miłość Boga podążyli za nią całym sercem, bezwarunkowo i bez hipokryzji, poświęcili często swe życie służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez nienawiści, odpowiadając na zło dobrem, szerząc radość i pokój” – napisał ks. abp Józef Kupny, zwracając uwagę, że świętym zawsze obca była nienawiść, natomiast nieśli oni pojednanie i pokój.

Ks. abp Kupny zaznaczył przy tym, że tegoroczne obchody ku czci św. Jadwigi zbiegają się z 50. rocznicą wystosowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”, w którym znalazło się słynne zdanie: „Udzielamy wybaczania i prosimy o nie”, a którego głównym autorem był metropolita wrocławski ks. kard. Bolesław Kominek.

Jako Dolnoślązacy jesteśmy szczególnie zobowiązani do tego, by nieść dziedzictwo pozostawione tak przez św. Jadwigę, jak i przez kardynała Kominka, opierając swoje życie osobiste, rodzinne i społeczne, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego – zauważył ksiądz arcybiskup.

Uroczystości ku czci patronki wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową rozpoczną się 16 października pielgrzymką ludzi chorych i niepełnosprawnych. Podczas uroczystości w trzebnickim sanktuarium modlić się będą także powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego, matki oczekujące narodzin dziecka oraz mieszkańcy Trzebnicy. 17 października natomiast w godzinach popołudniowych do grobu św. Jadwigi dotrą pątnicy z całej archidiecezji, którzy przybędą w ramach pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Tego dnia Mszy św. przy ołtarzu polowym będzie przewodniczył ks. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Centralne uroczystości przewidziane są na niedzielę 18 października. O godz. 11.00 uroczystej sumie odpustowej w intencji wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska będzie przewodniczył ks. abp Józef Kupny. Po Eucharystii wyruszy procesja z relikwiami św. Jadwigi. Świętowanie zakończy 24 października pielgrzymka Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej.

* * *

Pełny program obchodów ku czci św. Jadwigi w Trzebnicy:

PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA

Pielgrzymka chorych do grobu św. Jadwigi

 • godz. 10.00 – Nabożeństwo do św. Jadwigi
 • godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Stefana Cichego Jadwiżański Dzień Skupienia powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
 • godz. 14.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Mariana Florczyka

Pielgrzymka Trzebniczan do Grobu Patronki Śląska i Trzebnicy

 • godz. 18.00 – przemarsz z Rynku do bazyliki
 • godz. 18.30 – Msza św. pod przewodnictwem J. Em. Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza

SOBOTA, 17 PAŹDZIERNIKA

Pielgrzymka kobiet do grobu św. Jadwigi

 • godz. 10.00 – Nabożeństwo do św. Jadwigi
 • godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego
 • Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka

Piesza Pielgrzymka Wrocławska

 • godz. 16.30 – Msza św. przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

NIEDZIELA, 18 PAŹDZIERNIKA

 • godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego Procesja z relikwiami św. Jadwigi

SOBOTA, 24 PAŹDZIERNIKA

 • godz. 13.00 – Msza św. w rycie trydenckim Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej

RIRM

drukuj