Katowice: zbierze się zespół ds. kontraktu dla Śląska

Zespół problemowy ds. opracowania Kontraktu dla Śląska zbierze się dziś w Katowicach na inauguracyjnym posiedzeniu. Powołany w lutym przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego zespół ma sformułować koncepcję wszechstronnego programu rozwoju regionu.

Grzegorz Podżorny, rzecznik prasowy Zarządu Regionu Śląsko–Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, podkreśla, że pomysł kontraktu dla Śląska nie jest nowy.

– Pojawiał się m.in. w Radzie Społeczno-Gospodarczej przy przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Dominik Kolorz jest autorem tego pomysłu. I teraz, od kiedy powstały Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, można było zacząć wdrażać ten projekt. Chodzi o program, który byłby wzorowany czy ma być wzorowany, na kontrakcie dla woj. katowickiego z lat 90. Generalnie ma być szeroki (wszechstronny) program rozwoju regionu, dotyczący różnych gałęzi – i odbudowy przemysłu, i nauki, i innowacji, nowych technologii, transportu – wielu obszarów. W skład tego zespołu wchodzi dziewięciu ekspertów: jeden wskazany przez stronę rządową, dwóch wskazanych przez stronę samorządową i po trzech wskazanych przez związki zawodowe oraz pracodawców – tłumaczy rzecznik.

Wśród ekspertów zasiadających w zespole znajdują się, m.in. reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i Politechniki Śląskiej.

Po posiedzeniu planowany jest briefing prasowy z udziałem zespołu i prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

RIRM

drukuj