Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Polsce

Pamięć o św. Andrzeju Boboli nie może zaniknąć. Niech będzie patronem ochraniającym nas przed konfliktami, kłótniami i nieporozumieniami – mówił ks. abp Henryk Hoser w homilii wygłoszonej w czwartek podczas Mszy św. w sanktuarium narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, obecni byli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore oraz kilku biskupów i kilkudziesięciu księży. 

Ks. abp Hoser przypomniał sylwetkę św. Andrzeja Boboli: pracę misyjną, męczeńską śmierć, a także uroczyste sprowadzenie jego relikwii do Warszawy. Jak mówił ordynariusz warszawsko-praski, działalność tego świętego była zapowiedzią spotkania chrześcijan zachodnich z wschodnimi. Hierarcha określił św. Andrzeja jako „prekursora wysiłku ekumenicznego”, który dziś jest kontynuowany.

„Kościół w uroczystość św. Andrzeja Boboli modli się o zjednoczenie chrześcijan, żeby byli jedno” – powiedział ks. abp Hoser. W tym roku obchodzona jest 75 rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli. W niedzielę, 2 czerwca podczas VI Dnia Dziękczynienia jego relikwie zostaną przeniesione w uroczystej procesji z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej.

Andrzej Bobola urodził się w 1591 w Strachocinie k. Sanoka w rodzinie szlacheckiej. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1611 r. w Wilnie, gdzie studiował teologię i filozofię. W 1623 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie prowadził działalność ewangelizacyjną i działał na rzecz pojednania prawosławnych z Kościołem Rzymskokatolickim. Jego działalność wzbudziła wielki sprzeciw zarówno wśród prawosławnych, jak i Kozaków wrogo nastawionych do jezuitów i Polaków. 16 maja 1657 r. jezuita został poddany torturom i zamordowany przez Kozaków podczas rzezi w Janowie Poleskim.

Andrzej Bobola został beatyfikowany w 1853 r. przez papieża Piusa IX, a kanonizacji dokonał papież Pius XI w 1938 roku. Tego samego roku jego relikwie zostały sprowadzone z Rzymu do Polski, gdzie zostały złożone pod ołtarzem w kościele księży jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

W 2002 roku – zaraz po tym jak Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby św. Andrzej Bobola został patronem Polski – biskupi napisali w liście do wiernych: „Święty Andrzej Bobola jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach. Odzyskana dziś wolność polityczno-społeczna stanowi ciągłe wyzwanie i wymaga pogłębienia przez odnowę religijną i moralną. Potrzebujemy duchowego odrodzenia, zarówno w obliczu podziałów, ujawnionych po upadku komunizmu, jak i w perspektywie nowej ewangelizacji jednoczącej się Europy”.

Św. Andrzej Bobola jest czwartym patronem Polski. Już od wieków naszej ojczyźnie patronują męczennicy – święci biskupi: Wojciech i Stanisław oraz jezuicki zakonnik św. Stanisław Kostka

PAP/RIRM

drukuj