[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Ks. bp S. Stefanek był to człowiek modlitwy, człowiek głęboko zanurzony w Panu Bogu i tą duchowością zarażał wszystkich, których spotykał

Bardzo kochał ludzi, bardzo kochał te wspólnoty parafialne, które nawiedzał, ale także z całą odpowiedzialnością musimy powiedzieć, że był to człowiek modlitwy, człowiek głęboko zanurzony w Panu Bogu i tą duchowością zarażał wszystkich, których spotykał – mówił o śp. ks. bp. Stanisławie Stefanku w rozmowie z Telewizją Trwam ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

17 stycznia br. zmarł ks. bp Stanisław Stefanek. Od 26 października 1996 roku do 2011 roku był biskupem diecezji łomżyńskiej. Był także przyjacielem Rodziny Radia Maryja.

– Oceniając posługę śp. ks. bp. Stanisława Stefanka, moglibyśmy powiedzieć, że był dobrym pasterzem. Z całym zaangażowaniem wszedł w życie wspólnoty diecezji łomżyńskiej. Bardzo kochał ludzi, bardzo kochał te wspólnoty parafialne, które nawiedzał, ale także z całą odpowiedzialnością musimy powiedzieć, że był to człowiek modlitwy, człowiek głęboko zanurzony w Panu Bogu i tą duchowością zarażał wszystkich, których spotykał. Bardzo wiele czasu poświęcał na spotkania nie tylko z kapłanami, ale przede wszystkim z ludźmi świeckimi – podkreślał ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Śp. ks. bp Stanisław Stefanek całe swoje życie poświęcił ewangelizacji i wspieraniu wspólnoty diecezji łomżyńskiej.

– Jego kazania były odważne, poruszające aktualne problemy społeczno-polityczne, kościelne i wskazywał bardzo jasne, proste sposoby ich rozwiązywania. Kiedy w czasie ingresu do katedry łomżyńskiej 17 listopada 1996 roku powiedział, że nie ma innego programu niż Ewangelia, wiedzieliśmy, że całe swoje życie poświęci Kościołowi łomżyńskiemu. Tak w rzeczywistości się stało. Za to dzisiaj z całego serca śp. ks. bp. Stanisławowi dziękujemy, ale też chcemy żyć tym programem, tymi wartościami, które głosił; żyć wielką miłością do Pana Boga, Matki Najświętszej, ale także do naszej umiłowanej Ojczyzny – akcentował biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

Śp. ks. bp Stanisław Stefanek znany jest jako obrońca rodziny.

– Jego mistrzem był śp. ks. abp Kazimierz Majdański. Od niego i od św. Jana Pawła II uczył się tej wielkiej miłości do rodziny, ale tej miłości uczył również nas. To on wiele czasu poświęcał Instytutowi Studiów nad Rodziną w Łomiankach, kształcąc młode pokolenie tych, którzy dzisiaj służą rodzinie. Również w Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny. Ks. bp Stefanek przy każdej okazji zwracał nam uwagę, że bez silnej rodziny nie będzie przyszłości Kościoła i nie będzie przyszłości narodu – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Urodził się i wzrastał w rodzinie silnej Bogiem i wartościami patriotycznymi.

– Wiedział doskonale, że rodzina jest kuźnią społeczeństwa; rodzina jest najwspanialszym uniwersytetem, jest miejscem, gdzie kształtuje się osobowość młodego dziecka, później dorosłego człowieka. Sam spotykał się z wieloma ludźmi głęboko zatroskanymi o życie rodzinne i miał nie tylko przekonanie wyniesione z rodziny, ale też ogromną wiedzę i chciał się nią dzielić ze wszystkimi, których spotykał na swojej drodze. Wiedział doskonale, że to rodzina zadecyduje o przyszłości Kościoła, o przyszłości narodu i państwa – dodał ksiądz biskup.

Diecezja łomżyńska jest diecezją rolniczą, z tego względu śp. ks. bp Stanisław Stefanek poświęcał dużo czasu sprawom dotyczącym polskich rolników.

– Odwiedzał ich podczas rekolekcji, sprawował Eucharystię podczas dożynek, spotykał się z różnymi grupami rolników, prowadził dla nich rekolekcje. Chciał, aby polscy rolnicy rzeczywiście kochali polską ziemię; aby jej nie opuszczali. Występował także przeciwko tym wszystkim procesom, które powodowały, że rolnictwo zaczęło zmieniać swoją strukturę – że młodzi ludzie opuszczali wieś i nie byli zainteresowani prowadzeniem swoich gospodarstw – opowiadał ks. bp Tadeusz Bronakowski.

radiomaryja.pl

drukuj