[TYLKO U NAS] Ks. abp Wacław Depo: Jesteście nieocenionym skarbem jednoczenia ludzi z Bogiem

Poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienia, łączność z miejscami, którymi są hospicja, szpitale czy domy rodzinne – jesteście nieocenionym skarbem zjednoczenia z Bogiem. Dalej bądźmy współpracownikami Boga w służbie Prawdy i źródłem nowej nadziei dla świata, który zdaje się te światła dzisiaj przygaszać – podkreślił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, podczas piątkowych „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.   

Ks. abp Wacław Depo powiedział, że Radio Maryja od 27 lat spełnia podstawowe zadanie Kościoła – misję głoszenia Ewangelii.

– Dziękuję Bogu za Waszą misję zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ojców, braci redemptorystów i pozostałych posługujących – za to, że spełniacie podstawowe zadanie Kościoła. Zwłaszcza, że dzisiaj cały czas trzeba zaczynać od nowa i – tak, jak podkreślał św. Jan Paweł II – ta ewangelizacja musi ciągle trwać, bo jest potrzebna nie tylko Europie i światu, ale również Polsce. Wdzięczność Panu Bogu za Was i za Wasze dzieło – wskazał metropolita częstochowski.

Przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu zwrócił uwagę, iż dzięki Radiu Maryja wiernie przekazywane jest nauczania Kościoła.

– Radio Maryja jest jedynym nośnikiem medialnym w Polsce i poza jej granicami, który wiernie i w całości przekazuje głos Następcy św. Piotra. I to niezależnie od miejsca pielgrzymek, czy to wcześniej Papieża Polaka, Benedykta XVI czy dzisiaj Ojca Świętego Franciszka. Jesteście na peryferiach świata i za to Bogu dziękujemy – powiedział gość Radia Maryja.

Ks. abp Wacław Depo podkreślił, że w działalności toruńskiej rozgłośni bardzo ważnym filarem jest modlitwa.

– Ukłon w stronę moich współbraci w biskupstwie m.in. ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, ks. bpa. Andrzeja Suskiego czy ks. abp. Andrzeja Dzięgi, którzy często podkreślają – i to się nie zmienia – że Radio Maryja i TV Trwam poprzez chociażby Apel Jasnogórski rozmodliły Polskę i Polaków, nie tylko w Polsce, ale poza granicami Ojczyzny. Nieraz jest to jedyna forma jedności, kiedy my poprzez wiarę i modlitwę spotykamy się razem, zwłaszcza w posłudze dla ludzi chorych, samotnych, potrzebujących pomocy. Moja śp. mama mówiła, że bez modlitwy Radia Maryja dawno przeszłaby z tego świata w kategoriach osamotnienia i zejścia na bok. Poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienia, łączność z miejscami, którymi są hospicja, szpitale czy domy rodzinne – jesteście nieocenionym skarbem zjednoczenia z Bogiem: poczynając od godzinek do NMP, poprzez różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a również codzienny szczyt modlitwy, jakim jest Eucharystia – oznajmił ksiądz Arcybiskup.

Istotnym elementem posługi Radia Maryja jest także wspieranie łączności ludzi miedzy sobą poprzez telefony, pielgrzymki czy spotkania Rodziny Radia Maryja w miejscowościach słuchaczy.

– Jesteście otwarci na wszystkich, którzy chcą współpracować – tak, jak mówi św. Jan Apostoł – na polu prawdy. Będąc współpracownikami prawdy nie jesteśmy przeciwko komukolwiek, tylko uczymy się w Duchu Świętym rozpoznawać te czy inne granice, żeby służyć sobie nawzajem. Formą szczególnej modlitwy są nie tylko jasnogórskie pielgrzymki – za które jestem wdzięczny jako pasterz tego miejsca i kościoła częstochowskiego – ale również sprawowanie Eucharystii pierwszoczwartkowych w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. To są dzisiaj bardzo ważne odcinki zadań, które umiejętnie łączymy w tajemnicy Najświętszej Rodziny z Nazaretu – ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godność rodziny, godność kobiety i jej powołanie – wskazał gość „Aktualności dnia”.

Dzisiaj, kiedy mówimy o bardzo wielu prowokacjach, apostazjach czy odejściach od Kościoła – modlitwa Radia Maryja ma wyjść naprzeciw fali, która zawsze jest zagrożeniem, żeby z pomocą Ducha Świętego przylgnąć do Chrystusa i Jego Kościoła – mówił.

– Następcy Świętego Piotra podkreślają, że nie ma Chrystusa bez Kościoła, a z kolei i Kościoła bez Chrystusa. To jest dziś bardzo ważne zadanie jednoczenia – akcentował przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Radio Maryja od 27 lat utrzymuje się materialnie wyłącznie z ofiar słuchaczy.

– Dzisiaj często pomija się przykazanie kościelne: troszczyć się o wspólnotę Kościoła. Oczywiście nie tylko kościoła tego materialnego – zbudowanego przez nas czy naszych przodków, który dzisiaj dziedziczymy jako dobra, zabytki kulturowe i świadectwa wiary. Jednocześnie ta troska o wspólnotę rozkłada się również na granicę medialną. Bardzo słusznie, że podkreślamy prawdziwą ofiarność ludzi (…). Składam najlepsze życzenia dziękując Panu Bogu za Was, abyśmy dalej byli współpracownikami Boga w służbie Prawdy i źródłem nowej nadziei dla świata, który zdaje się te światła dzisiaj przygaszać. Z serca obiecuję dar modlitwy – zaznaczył metropolita częstochowski.

Cała rozmowa z ks. abp. Wacławem Depo dostępna jest [tutaj].

RIRM

drukuj