Trwa III edycja Międzynarodowego Kongresu Ruchu ,,Europa Christi”

Trwa lubelska sesja III Międzynarodowego Kongresu Ruchu ,,Europa Christi”, pt. ,,Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”.

Trzecia edycja Kongresu Ruchu ,,Europa Christi” jest organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wcześniejsze sesje, które odbyły się na Jasnej Górze oraz w Czechach, przypomniały rolę świętych Cyryla i Metodego, czyli Apostołów Słowian i współpatronów Europy. Tym razem hasłem jest służba Kościoła i państwa dla  rodziny.

– I kościół, i państwo powinny być instytucją służebną względem człowieka. A podstawową komórką życia ludzkiego jest rodzina, która jest bardzo zagrożona – zaznaczył ks. dr hab. Mirosław Sitarz, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Ruch ,,Europa Christi” został założony przez byłego europarlamentarzystę prof. Mirosława Piotrowskiego. Deklaruje on ochronę życia ludzkiego oraz wspiera instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Księgą wiodącą ruchu  są Dzieje Apostolskie.

– Bo właśnie w Dziejach Apostolskich pokazana jest wiara pierwszych chrześcijan, dla których motywacją podstawową to Chrystus zmartwychwstały – wskazał ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”.

Chodzi głównie o przywrócenie wiary w zmartwychwstanie, bo celem chrześcijanina jest zbawienie. Wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek podkreślił, że rodzice muszą wychowywać swoje dzieci tak, aby one również osiągnęły życie wieczne.

– To nie jest tak, że my sobie powiemy, że dzieci sobie robią, co chcą, bo mają wolność – wolność sumienia, wolność podejmowania decyzji – i nie będziemy później za to odpowiadać – podkreślił prof. Przemysław Czarnek.

Kongres w Lublinie odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Następne konferencje mają odbyć się jeszcze w Słowacji i w Warszawie. Tam będzie poruszona kwestia Karty Praw Rodziny.

 

TV Trwam News

drukuj