Sieradzkie Świętowanie w Promieniach Świętości

Dziś o godz. 16.30 w kolegiackiej parafii pw. Wszystkich Świętych, odbędzie się Sieradzkie Świętowanie w Promieniach Świętości. Nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje ze świętymi”. „Świętowanie” ma przygotować wiernych do XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Spotkanie rozpocznie rozstrzygniecie pierwszej edycji konkursu „Wakacje ze świętymi”. Akcja jest propozycją świętowania „W promieniach świętości” i przystankiem na drodze do Światowych Dni Młodzieży. Blisko 200 uczniów w trzech kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) miało do wyboru jedną z trzech form: list, opowiadanie lub wiersz.

O godz. 17.00 pod przewodnictwem J. Em. ks. kard. Zenona Grocholewskigo oraz ks. bp. Wiesława Meringa sprawowana będzie Eucharystia. Po Mszy świętej zaprezentowany zostanie wywiad z ks. kard. Zenonem Grocholewskim pt. „Ukazywać światu Chrystusa”. Przed zgromadzonymi na „Sieradzkim Świętowaniu” wystąpi także Kwintet Akordeonowy z Sieradza.

Na godz. 19.00 zaplanowano otwarcie wystawy „Papież Franciszek w Ziemi Świętej”. Bezpośrednio po niej odbędzie się piknik rodzinny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Pasterz diecezji włocławskiej J.E. ks. bp Wiesław Mering. Do wspólnego świętowania zapraszają także ks. prał. Marian Bronikowski wraz z duszpasterzami parafii, prezydent miasta Sieradza oraz przewodniczący Rady Miasta. Patronat medialny nad uroczystym świętowaniem objęły: Radio Maryja, Telewizja Trwam oraz „Nasz Dziennik”.

RIRM

drukuj