fot. Joanna Adamik Archidiecezja Krakowska

Rycerz ma być mężny, szlachetny i waleczny – rekolekcje dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Być rycerzem, to znaczy być człowiekiem mężnym. Nie poddawajcie się złu, nie ulegajcie słabościom, sprzeciwiajcie się temu, co zaciemnia obraz dziecka Bożego w was samych i w tych, do których jesteście posłani – wskazał ks. kard. Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej podczas wielkopostnych rekolekcji dla Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w krakowskim sanktuarium Papieża-Polaka.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz zaznaczył, iż Papież Polak, choć nie dysponował żadną armią, przyczynił się do obalenia komunistycznego reżimu. Całą swoją ufność pokładał w Jezusie i Jego Matce, co znalazło swój wyraz w haśle: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Kardynał zwrócił uwagę, że członkowie Zakonu Jana Pawła II inspirują się w swoim programie i działaniu postawą swojego Patrona.

– Odwołujecie się przede wszystkim do jego wiary i świętości, bo sami stawiacie sobie szlachetny cel, by wzrastać w wierze i dorastać przez całe życie do świętości. Odwołujecie się do miłosierdzia, którego Jan Paweł II był apostołem, które głosił światu i którym się kierował w swojej służbie – mówił.

fot. Joanna Adamik Archidiecezja Krakowska

Ks. kard. Stanisław Dziwisz jako inspirator i założyciel zakonu otrzymał specjalny ryngraf rycerski z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Dziękując podkreślił, jak w tych szczególnie trudnych dla Kościoła na świecie i w Polsce czasach są potrzebni rycerze broniący wartości i wiary, czemu całe życie oddany był Ojciec Święty. Wyraził też radość, że członków zakonu Jana Pawła II z roku na rok przybywa w całej Polsce, nie tylko przy Sanktuarium Papieża-Polaka.

–  Kościół Was potrzebuje, zwłaszcza, że przeżywa różne trudności (…) Potrzeba Rycerzy, aby byli siłą Kościoła, wspierali go swoją mądrością, przekonaniami i świętością. Kościół potrzebuje odrodzenia i nawrócenia. Kościół jest święty, bo jego głową jest Chrystus. Niech Wasz Patron wspiera Was, inspiruje i dodaje sił! – podkreślił.

fot. Joanna Adamik Archidiecezja Krakowska

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świeckich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

fot. Joanna Adamik Archidiecezja Krakowska

Joanna Folfasińska/Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj