fot. PAP/EPA

Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

Ewangelia dzisiejszej niedzieli, trzeciej Niedzieli Wielkanocnej, jest Ewangelią o uczniach z Emaus (por. Łk 24,13-35). Byli to dwaj uczniowie Jezusa, którzy po Jego śmierci, kiedy minął szabat, opuszczają Jerozolimę, smutni i przygnębieni, kierując się do swej miejscowości zwanej Emaus. Po drodze Zmartwychwstały Jezus dołączył do nich, ale oni Go nie poznali. Widząc ich tak zasmuconymi, Jezus najpierw pomógł im zrozumieć, że męka i śmierć Mesjasza zostały przewidziane w planie Bożym i zapowiedziane w Piśmie Świętym; w ten sposób zapalił na nowo ogień nadziei w ich sercach.

Wówczas dwaj uczniowie poczuli się w sposób nadzwyczajny pociągnięci ku temu tajemniczemu człowiekowi i zaprosili go, aby pozostał z nimi tego wieczoru. Jezus przyjął zaproszenie i wszedł z nimi do domu. A gdy byli przy stole, On pobłogosławił chleb i połamał go, wtedy Go poznali, lecz On zniknął im z oczu, pozostawiając ich w zadziwieniu. Kiedy zostali oświeceni przez Słowo, rozpoznali Zmartwychwstałego Jezusa przy łamaniu chleba – nowym znaku Jego obecności. I od razu odczuli potrzebę powrotu do Jerozolimy, aby powiedzieć innym uczniom o ich doświadczeniu, o tym, że spotkali Jezusa żywego i poznali Go przez gest łamania chleba.

W ten sposób droga do Emaus staje się symbolem naszej drogi wiary: Pismo Święte i Eucharystia są elementami niezbędnymi, aby spotkać się z Panem. My także często przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą z naszymi obawami, naszymi trudnościami i rozczarowaniami … Niekiedy życie nas rani i my odchodzimy smutni do naszego „Emaus”, odwracając się plecami do planu Boga. Jednak przyjmuje nas, ogarnia nas, Liturgia Słowa: Jezus wyjaśnia nam Pisma i w naszych sercach zapala ciepło wiary i nadziei. Następnie w Liturgii Eucharystycznej daje nam Siebie, Chleb życia wiecznego. Msza – żywa obecność zmartwychwstałego Jezusa, obecność, która wyraża się w Słowie i w Eucharystii – oświeca nas i prowadzi z powrotem do Jerozolimy, to jest w kierunku wspólnoty braci i wspólnoty ludzi, aby żyć dzieląc się i realizując otrzymaną misję.

Drodzy bracia i siostry, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, módlmy się, aby każdy chrześcijanin przeżył doświadczenie uczniów z Emaus, szczególnie w niedzielnej Mszy Świętej, i na nowo odkrył przemieniającą łaskę spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.

To właśnie Słowo Boże ukierunkowuje nas na nowo po naszych zagubieniach; a wtedy gdy jesteśmy zmęczeni i rozczarowani zawsze jest Chleb łamany, który daje nam siłę by nie ustawać w drodze.

po modlitwie Regina Coeli

Drodzy Bracia i Siostry ,
Dziś jest 90-ty dzień Narodowego Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, którego temat brzmi „z młodymi protagonistami przyszłości”. Modlę się za ten wielki uniwersytet, aby był wierny swojej pierwotnej misji uaktualnionej w dzisiejszym świecie. Jeżeli Bóg pozwoli wkrótce odwiedzę tutaj w Rzymie Wydział Medycyny i Chirurgii oraz poliklinikę „Gemelli”.

Pozdrawiam wszystkich, wiernych – Rzymian i pielgrzymów! W szczególności wiernych z diecezji Parma, pod przewodnictwem biskupa Henryka Solmi oraz wielu młodych ludzi, którzy podążają drogą zwaną „Rada Młodzieży”. Dobrej drogi dla wszystkich!

Pozdrawiam Stowarzyszenie „Meter”, które przez prawie dwadzieścia lat zajmuje się zwalczaniem wszelkich form przemocy wobec dzieci. Dziękuję za wasze zaangażowanie!

Pozdrawiam również uczestników Marszu dla Życia, który w tym roku ma międzynarodowy i ekumeniczny charakter.
Pozdrawiam Stowarzyszenia „Relais Sourds” z Lionu, „il Portico” z Padwy oraz „Jardin de los Niños” z Argentyny; Siostry Nauczycielki św. Doroty, wiernych z Melkites w Australii i wiernych z Alcorcon, w Hiszpanii; polską młodzież z Rybnika, naśladowców błogosławionego Piergiorgio Frassatiego; Chór i Zespół Lenola, chóry z diecezji Udine i stowarzyszeń włoskich Camperisti.

Dziękuję za obecność wielu grup kościelnych i młodzieżowych!

Drodzy Bracia i Siostry ,
Chciałbym zaprosić was, abyście powierzyli Matce Bożej sytuację na Ukrainie, gdzie nie ustają napięcia. Modlę się z wami za ofiary tych dni prosząc, aby Pan wlewał w serca wszystkich uczucia pokoju i braterstwa .
Modlimy się także za zmarłych z powodu ogromnego osuwiska, które nawiedziło dwa dni temu wioskę w Afganistanie. Niech Wszechmogący Bóg, który zna każdego z nich po imieniu, przyjmie ich wszystkich do swojego pokoju i da ocalałym siłę, aby podążać naprzód, przy wsparciu tych, którzy starają się pomagać im w cierpieniu.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj