Papież Franciszek: św. Jan Paweł II godny syn narodu polskiego

Podczas Mszy św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II Papież Franciszek nazwał Wielkiego Polaka: „skałą i opoką” oraz „godnym synem” narodu polskiego, który „w przykładny sposób podążał drogą męki i krzyża”. Eucharystię Ojciec św. odprawił w polskim kościele św. Stanisława w Rzymie.

W małym kościele przy via Botteghe Oscure, a także wokół niego zgromadziły się przed południem tłumy wiernych. Mszę św. koncelebrował między innymi zasłużony wieloletni kapłan polskiej emigracji ks. arcybiskup Szczepan Wesoły.

W homilii Papież Franciszek powiedział:

„Tydzień po kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II zebraliśmy się w kościele polskim w Rzymie, aby podziękować Panu za dar świętego Biskupa Rzymu, syna waszego narodu”.

Następnie przypomniał, że polski Papież zarówno przed wyborem, jak i w trakcie swego pontyfikatu odwiedził kościół świętego Stanisława ponad 80 razy, „w różnych momentach swego życia i życia Polski” – dodał.

Jan Paweł II – mówił papież – był „prawdziwą skałą zakotwiczoną w wielkiej Skale”, czyli w Chrystusie. Nawiązując do słów z Listu świętego Piotra, Franciszek podkreślił: „W chwilach przygnębienia, gdy wszystko wydawało się stracone, on nie tracił nadziei, gdyż jego wiara i nadzieja były skierowane ku Bogu”.

Święty Jan Paweł II był „skałą, opoką” dla polskiej wspólnoty, która modli się w polskim kościele, „przyjmuje potrzebujących, śpiewa i raduje się, i stąd wyrusza ponownie na peryferie Rzymu” – mówił Franciszek.

Zauważył, że naród polski był bardzo doświadczany w swych dziejach.

„Naród polski dobrze wie, że by wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż. Święty Jan Paweł II, jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny szedł tą drogą. Podążał tą drogą w sposób przykładny” – powiedział Franciszek.

Zachęcał wiernych do refleksji: „Czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą?”. „Czy wy, drodzy bracia, którzy tworzycie dziś społeczność chrześcijańską Polaków w Rzymie, chcecie podążać tą drogą?” – pytał papież.

„W bojaźni bożej spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie” – dodał, przywołując słowa Jana Pawła II. Franciszek przytoczył słowa polskiego papieża: „Jesteśmy w drodze, ale nie powinnyśmy być błądzącymi! Jesteśmy pielgrzymami, nie włóczęgami”.

Homilię zakończył słowami: „Niech święty Jan Paweł II pomoże nam być <<zmartwychwstałymi wędrowcami>>”. W kościele, zbudowanym ponad 400 lat temu, będącym ważnym ośrodkiem duszpasterstwa Polaków i posiadającym bogatą dokumentację historyczną, zgromadziła się reprezentacja 20-tysięcznej polskiej wspólnoty z Rzymu.

Po Mszy św., która zakończyła się pieśnią „Gaude Mater Polonia”, Papież Franciszek otrzymał obraz Jezusa Miłosiernego. Następnie w sali parafialnej spotkał się z polskimi parafianami, między innymi z dziećmi. Pozdrowił także obecną tam grupę bezdomnych.

Papieska Msza św. dziękczynna sprawowana była dzień po polskim święcie narodowym i tydzień po kanonizacji Jana Pawła II. Polski Papież był w kościele przy via Botteghe Oscure trzy razy: w 1979, 1992 i w 2000 roku. Przed wyborem na konklawe Karol Wojtyła odwiedzał kościół zawsze podczas pobytu w Rzymie. Udokumentowano ponad 80 takich oficjalnych jego wizyt. Przypomniał o tym Franciszek zwracając się do wiernych.

PAP

drukuj