Przewodniczący Episkopatu: Zawsze powinniśmy być zdolni do miłosierdzia

– Nie wystarczy być instytucją sprawną i doskonale prowadzoną. Jeśli brakuje ducha prawdziwie ewangelicznego – wszystko na nic się zda – mówił ks. abp Stanisław Gądecki 30 czerwca w siedzibie Caritas Polska w Warszawie. Przewodniczący Episkopatu spotkał się z pracownikami Caritas i w imieniu biskupów podziękował za ich pracę.

Ks. abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. dla pracowników Caritas Polska przypomniał, że Caritas to jedna z trzech najważniejszych działalności konstytutywnych Kościoła, których pierwowzorem jest Chrystus.

– Chrystus jest pierwowzorem wszelkiej miłości, która nie ogranicza się tylko do ludzkiej rzeczywistości, ale przekracza ludzkie możliwości – mówił Przewodniczący Episkopatu.

Wskazywał, że postać Chrystusa, Jego śmierć pokazuje sposób ofiarowania się, który jest najdoskonalszy.

– Kościół powinien charakteryzować się troską o bliźniego, nachyleniem się ku niemu – mówił w homilii ks. abp Gądecki.

Dodawał, że troska o bliźniego oznacza, że pragniemy dla niego dobra pod każdym względem.

– Nigdy nie powinniśmy być niezdolni do miłosierdzia wobec cierpiącego człowieka. Nigdy też nie powinniśmy dać się pochłonąć tak przez nasze własne sprawy, nasze własne problemy, że nasze serce stanie się głuche na drugiego człowieka – mówił ks. abp Gądecki.

Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich – powtarzał za Księgą Przysłów.

Zauważył też, że Caritas będzie potrzebna do końca istnienia świata, bo żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować, że ubodzy nie będą ubodzy. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski podziękował też dyrektorowi Caritas i pracownikom za ich pracę i czuwanie nad realizacją projektów zmierzających do pomocy najuboższym.

– Wychodzić, aby sprostać potrzebom nie jest sprawą łatwą, ale wszystko jest możliwe, jeśli prawdziwy duch Chrystusa tkwi w tych, którzy wychodzą ku człowiekowi ubogiemu – mówił na zakończenie homilii ks. abp Gądecki.

Po Mszy św. Przewodniczący Episkopatu miał okazję zapoznać się z działalnością pracowników Caritas, którzy opowiedzieli o zadaniach, które wypełniają na co dzień.

KEP/RIRM

drukuj