Papież zapewnia o woli dialogu w prawdzie i miłosierdziu

Ojciec św. Franciszek przyjął dziś na audiencji w Sali Klementyńskiej w Watykanie przedstawicieli różnych wyznań i religii, którzy przybyli na uroczystość inauguracyjną pontyfikatu Papieża Franciszka. Po raz pierwszy w uroczystościach tych uczestniczył patriarcha ekumeniczny Konstantynopola.

Bartłomiej I – patriarcha ekumeniczny Konstantynopola w słowach skierowanych do Papieża Franciszka, wyraził radość z wyboru Ojca św. na stolicę Piotrową. Podkreślał, że przed nowym Papieżem stoi wiele wyzwań. Jedność kościołów chrześcijańskich – jak mówił patriarcha ekumeniczny – jest pierwszą i najważniejszą  z naszych trosk; warunków by nasze świadectwo chrześcijańskie mogło być wiarygodne wobec tych, którzy są blisko i daleko.

Aby to zrealizować potrzeba kontynuacji dialogu teologicznego, który już się rozpoczął; aby prawda wiary, doświadczenie świętych i tradycja wspólna wschodu i zachodu I tysiąclecia mogły być razem zawarte i przybliżone w sposób wspólny. To jest dialog, który należy czynić w miłosierdziu, prawdzie i duchu pokory – mówił patriarcha ekumeniczny Konstantynopola.

Zwracając się do delegacji prawosławia, protestantów, wspólnoty żydowskiej, islamu i innych religii, które uczestniczyły w inauguracji pontyfikatu, Papież Franciszek oświadczył:

 – Chcę to powtórzyć; Kościół katolicki świadomy jest wagi, jaką ma krzewienie przyjaźni i poszanowanie między mężczyznami i kobietami odmiennych tradycji religijnych.

Ojciec św. podziękował za obecność wszystkich wspólnot podczas inauguracji posługi biskupa Rzymu. Papież podkreślał, że rozpoczyna posługę, którą jego poprzednik proklamował jako Rok Wiary. Mówił, że pragnie kontynuować tę inicjatywę. W ten sposób Papież Franciszek zaznaczył 50 rocznicę początku II Soboru Watykańskiego jako sposób pielgrzymki do tego, co dla każdego  chrześcijanina  powinno być ważne.

Ojciec św. akcentował jak ważny jest Sobór dla ekumenizmu. Przypomniał słowa Papieża Jana XXIII.

Kościół katolicki chce uczestniczyć czynnie w tym by udało się doprowadzić do pełnej jedności w Jezusie Chrystusie  – to powiedział Ojciec św. Jan XXIII. (…) Drodzy bracia i siostry w Chrystusie jesteśmy bardzo blisko związani z modlitwą Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy Ut Unum Sin – aby byli jedno. Prosimy Ojca Miłosiernego, aby żyć w pełni wiarą, którą otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu, by móc dać świadectwo wolne i odważne – to będzie nasza najlepsza służba w sprawie jedności chrześcijan – powiedział Ojciec św. Franciszek. 

Papież mówił też o tym, że „człowiek ma pragnienie Absolutu”. „Nie może wziąć góry wizja, która sprowadza człowieka do tego, co produkuje i co konsumuje” – dodał Papież. Zaznaczył, że jest to „jedna z najbardziej niebezpiecznych pułapek naszych czasów”.

Transmisję audiencji przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj