Papież Franciszek: Trzeba ustrzec szpitale katolickie przed logiką przedsiębiorstwa i rynku

Należy ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa i rynku – napisał papież Franciszek w ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego, który będzie obchodzony 11 lutego 2018 roku.

Papież podkreślił, że posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią.

„Macierzyńskie powołanie Kościoła wobec osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego liczącej dwa tysiące lat historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych” – zauważył.

Franciszek zwrócił uwagę na ofiarność tej posługi trwającej na całym świecie.

„W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych” – dodał.

Natomiast, jak przypomniał papież, „w krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby”.

Kościół „gdziekolwiek się znajduje, stara się leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia” – wskazał Franciszek.

Papież wyraził przekonanie, że obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest „bardzo konkretną rzeczywistością, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności”.

Franciszek położył nacisk na to, że należy „ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową”. Skutkiem tego jest odrzucanie ubogich – dodał.

Zdaniem papieża myślenie organizacyjne i miłość wymagają tego, aby szanowano godność chorego i by był zawsze stawiany w centrum procesu leczenia.

„Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo Ewangelii” – wskazał.

Franciszek wspomniał też o „czułości i wytrwałości”, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

„Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę” – oświadczył papież.

PAP/RIRM

drukuj