fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: NSZZ „Solidarność” był promotorem przemian w Polsce i poza jej granicami

Papież Franciszek mówił w środę przedstawicielom władz „Solidarności”, że związek ten był „promotorem przemian politycznych i społecznych” w Polsce i „miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami”. Prywatna audiencja odbyła się w Domu świętej Marty.

W spotkaniu z papieżem w Watykanie uczestniczyli członkowie prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na czele z Piotrem Dudą oraz delegacja Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem „Solidarności”. Obecny był między innymi włoski polityk Rocco Buttiglione.

W przemówieniu papież powiedział: „Dziękuję za wizytę z okazji zbliżającej się 40. rocznicy powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, który, jak pokazuje współczesna historia, był promotorem przemian politycznych i społecznych w Waszej ojczyźnie i miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami”.

Następnie papież Franciszek podziękował związkowcom za „służbę na rzecz dobra wspólnego i poszczególnych grup zawodowych w Polsce”. Podkreślił, że „szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze towarzyszy obecność Boża”.

„Właśnie o tę obecność Boga i o nowe tchnienie Ducha Świętego dla swoich rodaków modlił się 40 lat temu święty Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” – mówił papież Franciszek, przywołując homilię polskiego papieża wygłoszoną w 1979 roku w czasie mszy w Warszawie.

Papież wskazał, że oznaką otwartości na Bożego Ducha jest „postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw, przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz międzynarodowych”.

Jak przyznał, słowo „solidarność” nieco się „zużyło” i czasami bywa „niewłaściwie interpretowane”.

„Ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności. Jest to wrażliwość na głos sióstr i braci, których pozbawiono prawa do godnych człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, do opieki zdrowotnej, czy do odpoczynku” – oświadczył.

Papież wyjaśnił zarazem, że Kościół prowadząc dialog z państwem i społeczeństwem „nie dysponuje rozwiązaniami dla wszystkich szczegółowych kwestii”.

„Jednakże wespół z różnymi siłami społecznymi, wspiera propozycje bardziej odpowiadające godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu” – dodał.

Franciszek wyjaśnił, że warunkiem pozytywnych zmian w strukturach społecznych jest przede wszystkim „zmiana mentalności, przekonań i postaw, wpajanych już w najmłodsze pokolenia”. W przeciwnym razie, ostrzegł, „te same nowe struktury wcześniej czy później nie będą służyły dobru wspólnemu, a tylko wybranej grupie, i staną się skorumpowane, ociężałe i nieskuteczne, a nawet krzywdzące dla innych”.

Swoje przemówienie papież zakończył słowami: „Proszę Boga o dary Ducha Świętego dla Was i dla wszystkich Członków Waszego Związku, by podejmowane przez Was inicjatywy zawsze były inspirowane chrześcijańską zasadą: <<Jeden drugiego brzemiona noście>>. Prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Królową Polski, życzę, byście owocnie kontynuowali wasze dzieło towarzyszenia i wsparcia”.

PAP

drukuj