fot. PAP/EPA

Papież do biskupów w Korei Płd.: „Jesteście stróżami cudów”

Ojciec Święty Franciszek podczas pierwszego dnia pielgrzymki w Korei Południowej spotkał się m.in. z biskupami koreańskimi w Seulu. Azja to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań misyjnych i ewangelizacyjnych dla Kościoła. Wyzwaniem, którego głównym, celem jest głoszenie Ewangelii Chrystusa.

Następca św. Piotra w swoim przemówieniu szczególną uwagę zwrócił na najważniejsze zadanie tamtejszych biskupów, a mianowicie strzeżenie i otaczanie troską owczarni Pańskiej.

– Jesteście stróżami cudów, których dokonuje Bóg w swoim ludzie. Dzisiaj chciałbym, jako brat w biskupstwie, rozważyć wraz z wami dwa centralne aspekty takiego strzeżenia ludu Bożego w tym kraju: być stróżami pamięci i stróżami nadziei. Bycie stróżami pamięci oznacza zdanie sobie sprawy, że wzrost pochodzi od Boga, a jednocześnie jest owocem cierpliwej i wytrwałej pracy, zarówno w przeszłości, jak i obecnie – mówił do biskupów Ojciec Święty.

W swoim przemówieniu Ojciec Święty nawiązał do faktów historycznych mówiąc o Korei jako kraju, który wyrastał z krwi męczenników. Podkreślił również, iż należy dziękować Bogu, który poprzez zasiew rzucony przez ofiarników zrodził niezwykle obfite żniwo łaski na koreańskiej ziemi. Papież nazwał biskupów potomkami męczenników, spadkobiercami ich heroicznego świadectwa wiary w Chrystusa, spadkobiercami niezwykłej tradycji, która rozpoczęła się i dojrzewała w znacznej mierze dzięki wierności, wytrwałości i pracy pokoleń osób świeckich. Znamienne, że historia Kościoła w Korei rozpoczęła się od bezpośredniego spotkania ze Słowem Bożym. Kościół w Korei wciąż spogląda na orędzie jakim jest odnowa wewnętrzna, życie miłosierdziem i przede wszystkim wezwanie do nawrócenia przez Ewangelię.

– Owocność Ewangelii na koreańskiej ziemi i wielką spuściznę przekazaną przez waszych przodków w wierze możemy dzisiaj rozpoznać w rozkwicie aktywnych parafii i ruchów kościelnych, w solidnych programach katechezy, w trosce duszpasterskiej o młodzież i w szkołach katolickich, w seminariach oraz na uniwersytetach. Kościół w Korei jest szanowany ze względu na jego rolę w życiu duchowym i kulturalnym narodu i jego silny impuls misyjny. Z kraju misyjnego Korea stała się krajem misjonarzy, a Kościół powszechny nieustannie jest ubogacany przez wielu kapłanów i zakonników, których wysłaliście w świat – zauważył Papież.

Ojciec Święty apelował do biskupów koreańskich, aby oprócz bycia stróżami pamięci byli także stróżami nadziei: otuchy jaką daje Słowo Boże zawarte
w Piśmie Świętym, nadziei, która zainspirowała męczenników. To nadzieja, którą należy głosić całemu światu, który pomimo swego dobrobytu materialnego, szuka czegoś większego, czegoś autentycznego, dającego pełnię – mówił.

Wy i wasi bracia kapłani dajecie tę nadzieję poprzez posługę uświęcania, która nie tylko prowadzi wiernych do źródeł łaski w liturgii i sakramentach, ale nieustannie pobudza ich do działania w odpowiedzi na Boże wezwanie, by dążyć do tego, co w górze. Strzeżecie tej nadziei podtrzymując płomień świętości, miłości braterskiej i gorliwości misyjnej w komunii kościelnej. Dlatego proszę, abyście zawsze byli blisko waszych kapłanów, dodając im otuchy w codziennej pracy, w ich dążeniu do świętości oraz ich głoszeniu Ewangelii zbawienia – podkreślił papież Franciszek.

Papież w swoim przemówieniu mocno skupił się na misyjności Kościoła w Korei. Zwracał uwagę, że aby stać się w pełni Kościołem misyjnym, należy nieustannie wychodzić ku światu. W związku z tym trzeba okazywać szczególną troskę o dzieci i ich edukację. Ponadto wyrazić troskę o osoby starsze, ubogich, uchodźców i migrantów, którzy żyją na marginesie społeczeństwa. „Troska ta powinna przejawiać się nie tylko poprzez konkretne, tak potrzebne inicjatywy miłosierdzia, ale także w nieustannym dziele promocji społecznej, zawodowej i edukacyjnej” – mówił.

– Solidarność z ubogimi należy postrzegać jako istotny element życia chrześcijańskiego. Apostolski ideał „Kościoła ubogich i dla ubogich” znalazł wymowny wyraz w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich waszej ojczyzny. Pragnę, aby ideał ten nadal kształtował drogę Kościoła w Korei w jego pielgrzymce ku przyszłości. Jestem przekonany, że jeśli oblicze Kościoła jest przede wszystkim obliczem miłości, to coraz więcej ludzi młodych zostanie pociągniętych do serca Jezusa, nieustannie rozpalonego Bożą miłością w komunii Jego Mistycznego Ciała – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie spotkania papież Franciszek jeszcze raz mocno podkreślił, że świadectwo Ewangelii stanowi szczególne wyzwanie dla Kościoła w Korei, ponieważ ów kościół żyje i działa pośród społeczeństwa zamożnego, ale coraz bardziej zlaicyzowanego i materialistycznego. W takich okolicznościach osoby pracujące w duszpasterstwie stają przed pokusą przyjęcia nie tylko skutecznych modeli zarządzania, planowania i organizacji zaczerpniętych ze świata biznesu, ale także stylu życia i mentalności, kierujących się bardziej światowymi kryteriami sukcesu, a nawet władzy, niż kryteriami określonymi przez Jezusa w Ewangelii.

Zachęcam was i waszych braci kapłanów do odrzucenia tej pokusy we wszystkich jej formach. Bądźmy wolni od tej duchowej i duszpasterskiej światowości, która gasi Ducha, zastępuje nawrócenie samozadowoleniem i stopniowo prowadzi do roztrwonienia wszelkiego zapału misyjnego! – apelował Ojciec Święty.

Nadzieja i pamięć w misji biskupów na ziemiach Korei Południowej to dwa narzędzia jakie mają umacniać wiernych do życia w jedności, świętości i gorliwości. Mają być także inspiracją prowadzącą ku przyszłości.

Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił obecnych biskupów i zapewnił ich o swojej modlitwie. Dodał, że dzięki ufności w moc łaski Bożej, modlitwy Maryi doprowadzą do pełnego rozkwitu nasion zasianych na tej ziemi przez męczenników, zroszonych przez pokolenia wiernych katolików i przekazanych innym jako zadatek dla przyszłości Korei i świata.

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z biskupami koreańskimi [czytaj]

RIRM

drukuj