fot. PAP/EPA

Ojciec Święty: czas spędzony z chorym jest czasem świętym

W orędziu na Światowy Dzień Chorego, który Kościół katolicki obchodzi 11 lutego, papież Franciszek napisał, że czas spędzony u boku chorego jest „czasem świętym”. W opublikowanym we wtorek przesłaniu kłamstwem nazwał tendencję do podkreślania „jakości życia”.

W orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”, papież zwrócił uwagę na znaczenie „mądrości serca”, czyli służby bliźniemu i trwania przy nim.

Mądrość ta, jak napisał papież Franciszek, „nie jest wiedzą teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania”. Jest ona skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i wolna od obłudy – dodał.

„Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są >>oczami niewidomego<< i >>nogami chromego<<„- zauważył Ojciec Święty. Taką postawę i troskę o chorych, często ciężką i męczącą, papież nazwał „drogą uświęcenia”.

„Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w niektórych wyrażeniach, które kładą nacisk na tzw. jakość życia, przekonując do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji” – dodał papież.

Wyraził żal, że obecnie często zapomina się o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego. Ludzie żyją w pośpiechu, nawale obowiązków i w ten sposób łatwo zapominają o wartości bezinteresownej opieki nad bliźnim – stwierdził papież.

Mianem „absolutnego priorytetu” papież określił konieczność służenia innym. Przypomniał, że to jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących „fundament wszelkich norm moralnych”.

Mądrość serca – jego zdaniem – oznacza też solidarność z bliźnim bez osądzania go, bez usiłowania nawracania drugiej osoby; „jest wolna od fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu” – dodał.

Papież Franciszek wyraził przekonanie, że nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność dominują w życiu, takie doświadczenie bólu może stać się „uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca”. Wierni, jak podkreślił papież, powinni ją przyjąć i rozwijać w sobie.

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w 1992 roku.

PAP

drukuj