fot. Anna Głos/Biuro Prasowe Diecezji Toruńskiej

W niedzielę ingres nowego biskupa toruńskiego

W niedzielę w katedrze świętych Janów w Toruniu odbędzie się ingres nowego biskupa toruńskiego, księdza biskupa Wiesława Śmigla. Wczoraj nastąpiło kanoniczne, czyli urzędowe objęcie diecezji toruńskiej przez nowego pasterza.

Uroczystość objęcia diecezji toruńskiej przez nowego biskupa odbyła się w trakcie nieszporów w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze diecezjalnej św. Janów w Toruniu. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel przedstawił apostolskie pismo wobec Kolegium Konsultorów. Stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa toruńskiego sporządził i odczytał kanclerz kurii, ks. prał. Andrzej Nowicki.

Niniejszym aktem bp Wiesław Śmigiel, zgodnie z kanonem 382 paragraf 3 kodeksu prawa kanonicznego, objął kanonicznie powierzoną mu przez Ojca Świętego Franciszka diecezję toruńską – powiedział ks. prał. Andrzej Nowicki.

Niech pokój i radość zagoszczą w Twoim sercu, ale także i pewność, że Matka Nieustającej Pomocy oraz błogosławieni naszej diecezji Maria Karłowska, Stefan Wincenty Frelichowski, to niezawodni opiekunowie naszych spraw w drodze do nieba przekonasz się o tym. Oni nigdy nie zawiedli. Bądź pewny ich wstawiennictwa, naszej modlitwy, życzliwości i oddania – mówił ks. bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.

Dziękując za dar diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel mówił, że zgodnie z tradycją i eklezjologią biskup diecezjalny może powiedzieć „moja diecezja”, a nawet „mój Kościół”, z pełną jednak świadomością, że to Kościół Jezusa Chrystusa.

W stwierdzeniu „mój” nie ma nic z logiki władzy, posiadania, ale jest tylko i wyłącznie porządek miłości i odpowiedzialności. Pozwólcie, że odwołam się do przykładu naszych rodzin. Jeżeli ktoś w rodzinie mówi moja mama, moja rodzina, mój tata, moje dziecko, to nie proklamuje władzy, ale wyraża miłość, troskę, odpowiedzialność i bezpieczeństwo i to jest istota posługi pasterskiej – podkreślił ks. bp Wiesław Śmigiel.

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel będzie drugim biskupem w 25-letniej historii diecezji, po księdzu biskupie Andrzeju Suskim.

Przychodzę do tej diecezji z ogromną wdzięcznością wobec posługi księdza biskupa Andrzeja i ze świadomością, że nie jestem w stanie w żaden sposób dorównać ks. bp. Andrzejowi Suskiemu, ale absolutnie nie myślę w takich kategoriach. Zaczyna się coś nowego. Ojciec Święty Franciszek wyznacza nowe zadania, a zatem trzeba tak jak potrafimy ruszać do przodu – dodał ks. bp Wiesław Śmigiel.

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel przez 5 lat był biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, pełni też wiele funkcji w Konferencji Episkopatu Polski. 11 listopada Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem diecezji toruńskiej.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj