List wystosowany przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy do o. Tadeusza Rydzyka

Czcigodny o. Tadeusz Rydzyk – Założyciel i Dyrektor Radia Maryja oraz Telewizji Trwam

Szanowna Pani Ewa Sołowiej – Redaktor Naczelny Naszego Dziennika

Z radością i wielką satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości fakt wyróżnienia Radia Maryja, Telewizję Trwam i Nasz Dziennik medalem Milito pro Christo. Wierzymy, że wieloletni wysiłek Ojców Redemptorystów z Ojcem Tadeuszem na czele; praca setek osób duchownych i świeckich w tym wielkim dziele budowy naszego chrześcijańskiego, katolickiego, polskiego domu – trud doceniany i wspierany również przez Sługę Bożego Jana Pawła II i Episkopat Polski – będą dla nas stałym wzmocnieniem w codziennych wyborach i przyniosą błogosławione owoce po wysiłku wędrówki przez niebezpieczne szlaki doczesności.Zarząd Oddziału Łódzkiego

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

=============================

Serdecznie pozdrawiam

Szczęść Boże!

Krzysztof Nagrodzki

drukuj