fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Ks. S. Filipek SAC o Akcie Zawierzenia Świata Miłosierdziu Bożemu: Dla mnie Miłosierdzie jest znakiem wielkiej miłości Pana Boga. Ono objawiło się w osobie Jezusa Chrystusa, który zstąpił z Nieba po to, żebym mógł wstępować do Nieba

Myślę, że trzeba zawierzać Bożemu Miłosierdziu nie tylko kontynenty, ale kraje, diecezje i parafie. Tak naprawdę każdy może się zawierzyć, bo każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia – podkreślił ks. Stanisław Filipek SAC, który przez 38 lat pracował w Rwandzie, a obecnie jest misjonarzem w Burkina Faso.

M.P.: 10 października 2021 roku objął Ksiądz parafię pw. św. Faustyny na przedmieściach Wagadugu, stolicy Burkina Faso. Jak w tym kraju wygląda kult Bożego Miłosierdzia?

Ks. S. Filipek SAC: Kult Bożego Miłosierdzia rozpowszechnia się na cały świat i rodzi się oddolnie. Ktoś spotyka się z tym kultem albo w Polsce, albo poprzez polskich Apostołów Miłosierdzia i to chwyta. Obecnie w Burkina Faso przy różnych parafiach istnieją już grupy Miłosierdzia Bożego. W stolicy Wagadugu mamy ponad 10 takich grup. To są w szczególności ludzie świeccy, którzy łączą się po to, żeby modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nie dzieje się to zawsze o godz. 15.00, ponieważ jest wtedy bardzo gorąco. Ludzie często modlą się w pierwsze piątki miesiąca, organizują m.in. Drogę Krzyżową, a potem jest Godzina Miłosierdzia, odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Litanii do Miłosierdzia Bożego. To zależy od odpowiedzialnego.  Ks. kard. Philippe Ouédraogo, arcybiskup Wagadugu, w 2016 roku przyjechał, żeby poświęcić kaplicę, która została wybudowana z inicjatywy pewnego człowieka. Ten człowiek chciał zrobić coś dobrego dla Kościoła, a ponieważ to był Rok Miłosierdzia Bożego, więc on postanowił, że będzie to tymczasowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Sanktuarium jest obecnie jedną z czterech kaplic, które są na terenie naszej parafii pod wezwaniem św. Faustyny. Została ona utworzona 1 września 2019 roku. Staramy się szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia organizujemy adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 18.00. O godz. 15.00 jest  Godzina Miłosierdzia, a później o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. Jest również czas na adorację indywidualną, podczas której umożliwiamy korzystanie z sakramentu pojednania.

Wiedza jest tu jeszcze skromna, więc powracamy do encykliki św. Jana Pawła II „Dives in Misericordia”. Promujemy „Dzienniczek” Siostry Faustyny. Pracując w Rwandzie, wydałem „Dzienniczek” w języku kiniaruanda. To wszystko nabiera pewnej dynamiki. Marzy mi się stworzenie grupy Apostołów Miłosierdzia Bożego, z którą będziemy szli od parafii do parafii i głosili Boże Miłosierdzie.

fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Włączyliście się w nasze przygotowania do 20. rocznicy Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Czy w Burkina Faso odmawiacie papieski Akt Zawierzenia Świata? Czy ludzie znają tę modlitwę?

Codziennie w Sanktuarium odmawiamy Akt Zawierzenia Świata Miłosierdziu Bożemu, jakiego 17 sierpnia 2002 roku dokonał Jan Paweł II w Łagiewnikach.  Powiem też, że w Afryce pięć lat temu ks. kard. Laurent Monsengwo, legat papieski, zawierzył Afrykę Miłosierdziu Bożemu i taki Akt też istnieje. Myślę, że trzeba zawierzać Bożemu Miłosierdziu nie tylko kontynenty, ale kraje, diecezje i parafie. Tak naprawdę każdy może się zawierzyć, bo każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

No właśnie, czym dla Księdza jest to miłosierdzie?

Dla mnie miłosierdzie jest znakiem wielkiej miłości Pana Boga. Ono objawiło się w osobie Jezusa Chrystusa, który zstąpił z Nieba po to, żebym mógł wstępować do Nieba. Wszystko, co czynił Jezus, czego nauczał i  dokonał na Golgocie, świadczy o tym, że Bóg nie odrzuca człowieka, tylko go kocha. Bóg nieustannie kocha człowieka i pragnie, żeby się do Niego zwrócić.

Miłosierdzie jest tym znakiem, bez którego człowiek nie może żyć. Każdy dzień, każda godzina, minuta jest znakiem Miłości i Miłosierdzia Bożego, które nam daje. Takim ostatnim znakiem Miłosierdzia Bożego dla człowieka jest chwila śmierci, kiedy mamy przejść z tego świata do innej rzeczywistości, gdzie Bóg nas przyjmie z otwartymi ramionami. Jednak, aby to spotkanie było radosne, trzeba uczyć się przeżywać każdy dzień w duchu miłosierdzia.

Św. Jan Paweł II uczy nas, że „sztuka miłosierdzia polega na wyciąganiu dobra z doznanego zła”. Te słowa stały się dla mnie kluczem dla duchowości miłosierdzia. Koncentrowanie się na doznanym złu, otwiera moje zranienia, zamyka mnie na drugiego, a nawet może prowadzić do chęci zemsty i nienawiści. Taka postawa bardzo cieszy diabła. „Ile razy powinienem przebaczyć bratu?” – pyta Piotr Jezusa, a On odpowiada: „Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy”. Przyjęte i dane przebaczenie otwiera mnie, koi rany i prowadzi do pokoju. To jest pewna droga do pokoju we mnie, w moim otoczeniu i na świecie. Dlatego świat tak bardzo potrzebuje miłosierdzia. Św. Jan Paweł II to odkrył i wskazał światu linię duszpasterską na nasze czasy, czyli miłosierdzie.

fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Kiedy dotarła do Księdza informacja, że z Łagiewnik wychodzi inicjatywa rocznego przygotowania do 20-lecia Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, to Ksiądz bez wahania się w nią włączył. Dlaczego?

Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Rodzi ona świadomość na całym świecie o potrzebie Miłosierdzia Bożego. Na świecie jest bardzo dużo pychy. Ludzie myślą, że są samowystarczalni. Teraz pandemia napędza trochę strachu, lęku, ale to nie pandemia powinna nas wpędzać w strach. Lękiem dla nas powinien być właśnie brak jedności z Bogiem. Natomiast papieski Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu mówi nam, że Bez Boga – jak się mówi po polsku – ani do proga”.

Uważam więc, że te przygotowania to piękna inicjatywa. Ona pokazuje, że bez Boga i Jego Miłosierdzia nie ma dla nas nadziei. Ono jest właśnie źródłem nadziei. Człowiek nie może stracić nadziei, jeżeli widzi tak ogromne zaangażowanie Boga i Jego miłość w stosunku do każdego człowieka.

Jak wyglądają u Was te przygotowania?

Regularnie, w niedzielę bliską 17 dnia miesiąca, kilka grup miłosierdzia w Ouagadougou gromadzi się na wspólną medytację, którą otrzymujemy od Was, z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W naszym Sanktuarium Matki Bożej w Tengadogo o godz. 15.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, połączone z Godziną Miłosierdzia. Później medytacja, koronka i Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Jest to forma jedności Kościoła.

Dziękuję Księdzu za rozmowę.

fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

 

 

Małgorzata Pabis, Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

drukuj