fot. PAP/Adam Warżawa

Ks. abp Głódź: To już nie czas, kiedy Solidarność była marginalizowana

To już nie czas, kiedy Solidarność była marginalizowana, czasem wręczy lekceważona. Wasz głos jest nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny – mówił w sobotę w Gdańsku do związkowców z „S” ks. abp Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy św. w 39. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych.

W sobotę w południe w gdańskiej bazylice św. Brygidy odbyła się koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia uroczysta Msza św. związana z przypadającą tego dnia 39. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych.

W nabożeństwie wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

W homilii metropolita podkreślił, że bazylika św. Brygidy to „dom boży, który jest szczególnie bliski” NSZZ „Solidarność”.

To stąd szedł ku stoczni gdańskiej eucharystyczny Chrystus w pamiętne dniach sierpniowych strajków, płynęła modlitwa dziękczynienia, kiedy nadeszło błogosławieństwo pokoju. Podpisane zostały porozumienia, wicher Solidarności począł ogarniać całą Polskę i jeszcze dalej. Tu się żarliwie modlono, kiedy spadł cios stanu wojennego. Tu doznawali pomocy ci, których dotknęły krzywdy, represje, za wierność Solidarności, tu trwała nieprzerwana lekcja prawdziwej historii Polski” – mówił ks. abp Głódź.

I tu dziękowaliście za dar wolności. Tu przynosiliście radości i problemy 30 lat Polski niepodległej: bywało powikłanej, nieprostej, uwierającej ludzi pracy borykających się czasem z liberalnym systemem gospodarczym” – mówił metropolita gdański.

Jak dodał, to właśnie w bazylice św. Brygidy związkowcy „przeżyli chwilę niezwykłej radości, kiedy 5 lat temu – 31 sierpnia 2014 roku, z woli papieża Franciszka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność otrzymał błogosławionego patrona – księdza Jerzego Popiełuszkę”.

I znowu tu jesteście. Chwała wam za to związkowcy z Wybrzeża i z całej Polski ze swoimi sztandarami, górnicy i górale, związkowcy poszczególnych zakładów pracy, portowcy, aby świętować godziny początku i wspominać przebytą drogę. Drogę długą, trudną, często ciernistą i dziękować Bogu za jej wartość i skuteczność, za dobro, które na tej drodze Solidarność pozostawiła” – mówił ks. abp Głódź.

Jak dodał związkowcy „S” zawsze rocznice Sierpnia ’80 „łączą z modlitwą”.

I tak było zawsze: na waszym historycznym starcie i później” – zaznaczył metropolita gdański.

Ks. abp Głódź zwrócił uwagę, że do dziś część społeczeństwa nie wyleczyła się z amnezji historycznej, dodał, że „leczyć się trzeba”.

Nie tylko, że lekarze zalecają. Taki jest wymóg powinności obywatelskiej, powinności Polaka. Także manifestowania publicznie więzi ludzi pracy z Kościołem. I ta więź trwa” – podkreślił hierarcha.

Świadectwem tego jest wasza obecność i wasz program mocno osadzony w społecznej nauce Kościoła” – zwrócił się do związkowców.

Polsce dzisiejszego czasu, do której znajdują dostęp niestety agresywne antychrześcijańskie ideologie, potrzeba czytelnych publicznych świadectw, które ukazują naszą religijność i narodową tożsamość. To dzięki waszemu związkowi od kilku lat przez regiony Solidarności peregrynuje wizerunek Maryi Matki Boskiej Solidarności” – podkreślił metropolita gdański.

Jesteście ważnym ogniwem tego nieśmiertelnego nurtu pragnienia wolności, którego imperatyw nacechował mocno powojenne dzieje. Rozpłomieniał się na kolejnych polskich stacjach społecznego i narodowego oporu, znaczonych także przelaną krwią, ale zaznaczonych także wspólnotę z Kościołem” – mówił do związkowców ks. abp Głódź.

Dziś dziękujemy Bogu za tą waszą związkową drogę, za to, co na niej uczyniliście, osiągnęliście. Jesteście niezbędnym elementem polskiego życia, tego w wymiarze społecznym i związkowym. To już nie czas, kiedy Solidarność była marginalizowana, czasem wręczy lekceważona. Wasz głos jest nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny. I to, z czym przychodzicie do struktur państwa jest już wysłuchiwane. Dialog z rządzącymi trwa. Czasem trudny, czasem długotrwały, ale przecież rzeczowy i konkretny” – zaznaczył ks. abp Głódź.

Bo Solidarność trzeba szanować tak, jak Solidarność szanuje, akceptuje rozwiązania i decyzje, szczególnie te prospołeczne, które wyznaczają dobry kierunek polskiej drogi. Jakże odbija swoistym stylem, etosem, powagą i odpowiedzialnością od niektórych związkowych harcowników, inicjatorów konfliktów, politycznych graczy zasłaniających się czasem związkowym identyfikatorem. A Solidarności trzeba dziękować za jej głos, za jej solidarną solidarność” – powiedział metropolita.

Jak ocenił, dobrze, iż msza jest transmitowana w mediach, bo dzięki temu „głos trochę wychodzi poza granicę Wolnego Miasta Gdańska”.

Jako przykład dobrych – jego zdaniem – działań Solidarności metropolita wymienił „stanowisko związku potępiające akty profanacji świętych wizerunku i przedmiotów kultu religijnego”. Ocenił, że akty te „w takiej formie nie były spotykane w naszym kraju nawet w czasach komunizmu”.

Ludzie wierzący, stanowiący większość, są upokarzani .Takie akty pogardy dla rzeczywistości świętej oraz medialne ataki wobec religii katolickiej stwarzają atmosferę nienawiści, w której dochodzi następnie do fizycznych aktów przemocy” – powiedział metropolita gdański.

Mamy narzędzia, aby przeciwstawić się oddziaływaniu rewolucji w obyczajach i moralności” – oświadczył ks. abp Głódź.

Metropolita wskazał, że „niektóre samorządy” organizują zajęcia „w zakresie edukacji seksualnej”.

Wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców, natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości” – powiedział hierarcha.

Jak zauważył, zasada ta mówi, iż „osoba ludzka odpowiedzialna jest za zaspokojenie własnych potrzeb, a dopiero, kiedy nie jest w stanie tego wykonać, pomóc jej może najbliższa społeczność”.

Z tego wynika, że szkoła ma wspierać rodziców, a nie narzucać im rozwiązań, które w tym wypadku są niezgodne z ich chrześcijańską podstawą i wobec tego zagrożenia rodzice mają powinność składać stosowne oświadczenia w przedszkolach i placówkach wychowawcza, aby uchronić dzieci przed deprawacją. I pamiętajcie o tym drodzy rodzice. To nie tylko wasze prawo, to wasz obowiązków, święty obowiązek” – podkreślił metropolita.

Po zakończeniu Mszy św. metropolita wręczył kpt. żeglugi wielkiej Zbigniewowi Sulatyckiemu przyznany mu przez kapitułę (na jej czele stoi ks. abp Głódź) pierścień Danuty Siedzikówny „Inki” za postawę patriotyczną i krzewienie idei pamięci o żołnierzach wyklętych. Po nabożeństwie jego uczestnicy przeszli ulicami Gdańska pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożone zostaną kwiaty.

Rocznicowe obchody zakończy uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie zaplanowano wystąpienia premiera Morawieckiego oraz przewodniczącego Dudy. Minister Paweł Mucha ma z kolei odczytać list od prezydenta Andrzeja Dudy.

 

PAP/RIRM

drukuj