Kaplica Pamięci

Ponad 4000 osób odpowiedziało dotąd na apel Radia Maryja o podawanie informacji dotyczących Polaków ratujących Żydów. Dzięki temu jest to apel o najszerszym zasięgu na świecie w tej dziedzinie, realizowany w tak krótkim czasie.

Dzięki osobom, które telefonują lub nadsyłają relacje, udało się dotrzeć do nieznanych dotąd dokumentów. Ponadto sprostowano pisownię wielu nazwisk i miejscowości, które błędnie są powielane w literaturze tematu. Niezwykle cenne są przesyłane dokumenty i zdjęcia, wśród nich świadectwa pomocy napisane po wojnie przez uratowane rodziny żydowskie.

W związku z tym, że badania są prowadzone według najwyższych standardów naukowych, kwerenda dla Kaplicy Pamięci jest oparta na danych m.in. z takich instytucji, jak: Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie, Biblioteka Narodowa Izraela w Jerozolimie, The United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej czy też Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Po przeprowadzeniu badań nazwiska ratujących zostaną wypisane na czarnym marmurze w dolnej kaplicy kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II w Toruniu. Do tej pory nie ma pomnika, który upamiętniałby Polaków ratujących Żydów w skali ogólnopolskiej. Kaplica Pamięci w Toruniu wypełni tę lukę.

Ocaleni z holokaustu i ich rodziny bardzo sobie cenią to, że pamięta się o tych, którzy ratowali ich z narażeniem życia.

Wszyscy, którzy posiadają informacje na temat Polaków ratujących Żydów, są proszeni o nadsyłanie relacji na adres: Radio Maryja, ul. Żwirki i Wigury 80, 87-100 Toruń, lub o kontakt telefoniczny pod numerem 609 498 523.

drukuj