fot. twitter.com

„Jestem” hasłem XXII Spotkania Młodych Lednica 2000

Pod hasłem „Jestem” odbędzie się 2 czerwca na Polach Lednickich (Wielkopolskie) XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Punktem kulminacyjnym każdego spotkania jest przejście przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa przez młodych ludzi.

Organizatorzy na dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie poinformowali, że w tegorocznym spotkaniu w Lednicy udział zapowiedziała para prezydencka, która rozda wszystkim uczestnikom biało-czerwone flagi w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, a zielone pola lednickie zamienią się w „pola biało-czerwone”.

Uczestniczący w konferencji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki powiedział, że zawsze był pod wrażeniem tego młodego Kościoła, który gromadził się z o. Janem Górą, który przeżywał na swój sposób życie sakramentalne.

 „Spotkania te nie były tylko zabawą, tańcem, ale przede wszystkim głębokim przeżyciem sakramentalnym, które w przypadku wielu prowadziło do głębokich nawróceń” – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki. Dodał, ż niektórzy po wielu latach po raz pierwszy przystępowali do spowiedzi i twierdzili, że „były to spowiedzi ich życia w takich nadzwyczajnych okolicznościach”.

Nawiązując do hasła „Jestem”, przewodniczący KEP podkreślił, że odwołuje się do imienia Bożego, bo to nie tylko kwestia tego, że „ja będę obecny na najbliższej Lednicy, ale <<Jestem>> jest imieniem Boga”.

Zdaniem ks. abp. Stanisława Gądeckiego sama obecność młodych jest czymś ogromnie cennym, dlatego, bo to „dynamizm młodego Kościoła, od którego potem cała ta jego przyszłość będzie zależna”. Dodał, że zachwyca go w Lednicy wolontariat, który będzie tematem Rady Konferencji Episkopatów Europy, jaka odbędzie się w Poznaniu od 13 do 16 września.

„Lednica jest takim przykładem wolontariatu bardzo oddanego (…), który uczy się Kościoła przez bezinteresowną pracę, przez którą kształtuje się charakter człowieka i też przyszłość naszej Ojczyzny” – zaznaczył przewodniczący KEP.

Sekretarz generalny KRP ks. bp Artur Miziński podkreślił, że tegoroczna Lednica będzie także dziękczynieniem za dar wolności.

„Ta młodzież chce zaświadczyć, że jest w konkretnej historii tego narodu, w historii zbawienia, która dokonuje się poprzez modlitwę, poprzez dziękczynienie. Chcemy świętować 100-lecie odzyskania niepodległości Polski, a przez to wyrazić swoją gotowość odpowiedzialnego wejścia w budowanie dzisiaj naszej Ojczyzny i w przyszłości, która spoczywa w rękach młodego pokolenia” – powiedział ks. bp Artur Miziński.

Duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000 dominikanin o. Wojciech Prus, tłumacząc tegoroczne hasło, powiedział, że zainspirował ich pewien mały chłopiec o imieniu Piotruś, który przed laty ułożył swoją genialną dziecięcą modlitwę: „Panie Jezu jesteś, Panie Jezu jestem”.

„I my z tej modlitwy zaczerpnęliśmy słowo <<Jestem>>. Ono nam opowiada, że jesteśmy cenni w oczach Bożych. Chciani przez Boga – narodziliśmy się z Jego miłości i do miłości Ojca idziemy. Bóg na Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego spojrzenia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości nigdy nie są miarą naszej wartości” – podkreślił o. Wojciech Prus.

Dominikanin dodał, że „Jestem” to synteza ukochanego przez o. Jana Górę i powtarzanego za św. Janem Pawłem II zdania: „Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”.

„Tegoroczna Lednica będzie więc spotkaniem ze spojrzeniem Boga. W nim odkryjemy swoje <<Jestem>>. Zachwyceni naszym pięknem w Bożych oczach, będziemy ten zachwyt przekazywać innym. Staniemy się bezinteresownym darem dla innych” – powiedział o. Wojciech Prus.

Nawiązując do patriotycznego wymiaru Lednicy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, o. Wojciech Prus powiedział, że zostanie ona uczczona wspólną modlitwą podczas tradycyjnie obchodzonej tam godziny śmierci św. Jana Pawła II.

„Zaraz po Eucharystii uczestnicy spotkania rozpoczną wspólne rozważania na temat wolności naszego kraju, a także roli papieża Polaka w polskiej drodze ku wolności. Towarzyszyć temu będzie piękna symbolika – trudno bowiem o lepsze miejsce do celebrowania polskiej wolności niż miejsce, w którym Polska się zaczęła. Można więc powiedzieć, że gest ucałowania ziemi polskiej, który będzie zwieńczeniem wspólnej modlitwy, będzie tak naprawdę dziękczynieniem dziesiątek tysięcy młodych ludzi za Ojczyznę samą w sobie” – podkreślił duszpasterz.

Organizatorzy poinformowali, iż symbolami tegorocznego spotkania będą: zwierciadło prawdziwego spojrzenia, które posłuży do spotkania ze spojrzeniem Boga, świeca – symbol światła i pokoju, flaga – symbol wpisujący się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkania Młodych nad jeziorem Lednickim odbywają się od 1997 r. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Momentem kulminacyjnym każdego spotkania jest przejście przez Bramę-Rybę, które ma symbolicznie wyrazić wybór Chrystusa przez młodych ludzi. Spotkania przez 20 lat zgromadziły około 2 mln uczestników z kraju i świata.

Twórcą spotkań młodych nad Jeziorem Lednickim był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra. Po jego śmierci opiekę duszpasterską nad Lednicą sprawują dominikanie: o. Wojciech Prus i o. Mateusz Kosior.

PAP/RIRM

drukuj