Jan Paweł II i Jan XXIII zostali świętymi

Obu Papieży kanonizował w Rzymie Ojciec św. Franciszek. W uroczystości uczestniczył emerytowany Papież Benedykt XVI.

Na wejście odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie Prefekt Kongregacji ks. kard. Angelo Amato zwrócił się z trzykrotną prośbą do Ojca św. Franciszka o kanonizację dwóch Papieży.

– Ojcze Święty, Kościół Święty pokładając nadzieję w obietnicy Pana, iż ześle nam Ducha Prawdy,  który w każdym czasie zabezpiecza Urząd Nauczycielski Kościoła przed błędem błaga najusilniej Waszą Świętobliwość, aby raczył wpisać swoje wybrane dzieci w poczet świętych – prosił ks. kard. Angelo Amato.

Następnie Ojciec św. Franciszek ogłosił obu Papieży świętymi.

– Na część i chwałę Przenajświętszej Trójcy, dla wywyższenia wiary katolickiej i umocnienia  chrześcijańskiego życia, mocą władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także naszą mocą, po długim i dojrzałym namyśle, po licznym modlitwach,  a także za radą wielu naszych braci w biskupstwie  orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych: Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich do katalogu świętych, postanawiając równocześnie, aby w całym  w Kościele pośród Wszystkich Świętych odbierali należną część – ogłosił Ojciec św. Franciszek.

Relikwie Krwi Świętego Jana Pawła II przeniosła na ołtarz pani Florida Moradias z Kostaryki. To jej uzdrowienie stało się cudem przypisanym za wstawiennictwem Jana Pawła II. Natomiast relikwie Świętego Jana XXII przynieśli na ołtarz czterej członkowie jego rodziny. Rozbrzmiało dziękczynne: Chwała na Wysokości Bogu.

RIRM

drukuj