Nauczanie Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II przez ponad 26 lat pontyfikatu ogłosił 14 encyklik. Ich fundamentem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, którego realizację uczynił ważnym zadaniem swej apostolskiej posługi. 

Pierwszą encykliką, ogłoszoną przez Jana Pawła II jeszcze w marcu 1979 roku był dokument Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka). W dokumencie Papież podkreślił niezbywalną godność i wartość każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy kulturę.

Największy z rodu Słowian ogromną wagę przywiązywał do godności ludzkiej pracy. Wskazywał na zagrożenia wynikające zarówno z socjalizmu, jak i budzącego się kapitalizmu. Encyklika Laborem exercens (O pracy ludzkiej) zawiera analizę problematyki pracy ludzkiej we współczesnym świecie. Ojciec Święty przedstawia ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy.

Papież omawia też uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych. Kwestie społeczne, gospodarcze a przede wszystkim pracownicze zawiera również encyklika Centesimus annus. Uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, Jan Paweł II zwraca uwagę na zagrożenie wartości etycznych, wynikające z zasad liberalizmu.

 

W dokumencie Evangelium vitae z marca 1995 r. Ojciec Święty broni wartości, a także nienaruszalności życia ludzkiego. Wykłada w niej i rozwija znane stanowisko Kościoła w sprawie tzw. aborcji, czyli zabijania nienarodzonych i tzw. eutanazji, czyli zabijania osób chorych i w podeszłym wieku oraz zajmuje się naturalnymi metodami planowania rodziny, zachęcając do ich stosowania. Encyklika była natchnieniem do stworzenia okien życia.

 

Jan Paweł II był wielkim filozofem, czego wyrazem jest encyklika”Wiara i rozum”. Jak pisał, człowiek osiąga pełnię poznania tylko wówczas, gdy korzysta z dwóch skrzydeł, dlatego dokument ukazuje wszystkie relacje zachodzące między wiarą i rozumem. „Filozofia otwarta na tajemnicę i na jej objawienie może dopomóc teologii w zrozumieniu, że mądrość treści wiary sprzyja godności człowieka i jego rozumowi – wskazywał Jan Paweł II. „Fides et ratio” to także idea Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która wyrosła z papieskiego dokumentu. Słowa wiara, rozum i ojczyzna towarzyszą młodzieży w murach toruńskiej uczelni każdego dnia.

 

W ciągu ponad ćwierćwiecza pontyfikatu Jana Pawła II zmieniały się systemy polityczne, pękały mury uprzedzeń i wrogości, a pojawiały się nowe, czasami gwałtowniejsze i trudniejsze do przezwyciężenia, wygasały konflikty zbrojne, a następnie wybuchały kolejne, upadały ideologie i rządy. Pojawiały się coraz to nowsze trudności, którym zawsze naprzeciw w swych encyklikach wychodził Papież Jan Paweł II.

 

TV Trwam News

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl