II Dzień Kongresu Rady Konferencji Biskupów Europy w Łodzi

Drugi dzień Kongresu odbywającego się pod hasłem „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie” poświęcony jest zagadnieniom relacji i to zarówno z samym sobą, tzn. umiejętności zrozumienia swojego życia jako całości oraz relacjom z innymi osobami.

W pierwszej części spotkania swój wykład pt.: „Moje życie”, wygłosiła prof. Kaja Kaźmierska, profesor socjologii uniwersytetu Łódzkiego. W swojej prelekcji chciała przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że ludzie mówiąc o swojej biografii często szukają spójności. Każdy z nas czasem dokonuje takiego bilansu własnego życia. Mimo społeczeństwa współczesnego, w którym promuje się tożsamość niestabilną, to jednak potrzeba postrzegania swojego życia jako spójnego i mającego jakiś głębszy sens, niezależnie od doświadczeń życiowych, jest dominująca – mówiła socjolog.

Pani profesor zwróciła uwagę na to, że osobie wierzącej łatwiej jest niekiedy tą spójność osiągnąć mając konkretny zespół wartości do których można swoje życie odnieść. Wiara jest też elementem, który ułatwia przechodzenie trudnych momentów w życiu i wytłumaczenie sobie rzeczy często trudnych do zrozumienia.

W drugiej części spotkania swój wykład pt.: „Odpowiedzialność, miłość i posługa charytatywna” wygłosił prof.  Paul van Geest, dyrektor Instytutu patrystycznego i wykładowca historii Kościoła Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. W swojej wypowiedzi skupił się z kolei na relacjach z innymi. Mówił o odpowiedzialnej miłości, o trosce o drugiego człowieka i o tym jak otrzymanym dobrem można i należy dzielić się z innymi.

Dzisiejszy dzień to również czas na podzielenie się własnymi doświadczeniami i świadectwami studentów oraz duszpasterzy akademickich. Była praca w grupach oraz dyskusje i prezentacje.

Antoni Zalewski/RIRM

drukuj