Encykliki ogłoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II

1. "Redemptor hominis" (Odkupiciel człowieka)
Dokument programowy pontyfikatu, z 4 marca 1979 roku

2. "Dives in misericordia" (Bogaty w Miłosierdzie)
O Bożym Miłosierdziu, z 30 listopada 1980 roku

3. "Laborem exercens" (Z pracy)
O pracy ludzkiej, z 14 września 1981 roku

4. "Slavorum apostoli" (Apostołowie Słowian)
Na 1100. rocznicę dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego,
z 2 czerwca 1985 roku

5. "Dominum et vivificantem" (Pana i Ożywiciela)
O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, z 18 maja 1986 roku

6. "Redemptoris Mater" (Matka Odkupiciela)
Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła,
z 25 marca 1987 roku

7. "Sollicitudo rei socialis" (Społeczna troska)
z 30 grudnia 1987 roku

8. "Redemptoris missio" (Misja Odkupiciela)
O stałej aktualności posłania misyjnego, z 7 grudnia 1990 roku

9. "Centesimus annus" (Stulecie)
W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum novarum", z 1 maja 1991 roku

10. "Veritatis splendor" (Blask prawdy)
Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła,
z 6 sierpnia 1993 roku

11. "Evangelium vitae" (Ewangelia życia)
O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, z 25 marca 1995 roku

12. "Ut unum sint" (Aby byli jedno)
O działalności ekumenicznej, z 25 maja 1995 roku

13. "Fides et ratio" (Wiara i rozum)
O relacjach między wiarą a rozumem, z 14 września 1998 roku

14. "Ecclesia de Eucharistia" (Kościół dzięki Eucharystii)
Eucharystia w życiu Kościoła, z 17 kwietnia 2003 roku

drukuj