Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii Apostoł Paweł podkreśla ważność pracy dla życia człowieka. Taki aspekt przywoływany jest także przez
"Dzień dziękczynienia”, który tradycyjnie obchodzi się we Włoszech w tę drugą niedzielę listopada, jako okazję dziękowania Bogu na zakończenie okresu zbiorów. Chociaż w innych strefach geograficznych okresy upraw są naturalnie inne, chciałbym dzisiaj podjąć tę okazję jaką dają słowa św. Pawła, dla refleksji w sposób szczególny dotyczącej pracy rolnika.

 

 

Trwający kryzys ekonomiczny, o którym toczą się rozmowy także w tych dniach podczas spotkania tzw. grupy G20, należy traktować z całą powagą: ma on wiele przyczyn i jest silnym wezwaniem do głębokiej rewizji modelu globalnego rozwoju ekonomicznego. (cfr Enc. Caritas in veritate, 21). Jest to ostry symptom, który dołączył się do innych, jeszcze poważniejszych i już dobrze znanych, takich jak trwająca nierówność między bogactwem i ubóstwem, skandal głodu, zagrożenia ekologiczne i powszechnie już występujący problem bezrobocia. W tej perspektywie decydującym okazuje się strategiczna rola rolnictwa. W istocie proces industrializacji niekiedy pozostawiał w cieniu sektor rolnictwa, który czerpiąc ze swej strony z osiągnięć nowoczesnej wiedzy i techniki, tracił jednak na znaczeniu, ze znanymi tego konsekwencjami, także na polu kulturalnym. Wydaje mi się, że nadszedł moment docenienia na nowo rolnictwa, nie w sensie nostalgicznym, ale jako nieodzownego dla przyszłości źródła zasobów.

W aktualnej sytuacji ekonomicznej, tendencją bardziej dynamicznych gospodarek jest zawieranie korzystnych przymierzy, które jednak mogą okazać się niebezpieczne dla krajów uboższych, przedłużając sytuacje ekstremalnego ubóstwa mas mężczyzn i kobiet i wyczerpując naturalne zasoby ziemi, powierzonej przez Boga Stworzyciela- jak mówi księga Rodzaju – aby ją uprawiał i jej strzegł. (cfr 2,15). Ponadto, pomimo kryzysu, wiadomo, że w wielu krajach dawnej industrializacji rozwijały się style życia naznaczone przekraczającym możliwości konsumizmem, które okazują sie zgubne dla środowiska i dla ubogich. Należy zatem dążyć, w sposób jeszcze bardziej zorganizowany, do wytworzenia nowej równowagi między sektorami rolnictwa, przemysłu i usług, aby rozwój był możliwy do zniesienia dla wszystkich i nikomu nie brakło chleba i pracy, powietrza, wody a inne podstawowe zasoby były zachowane jako dobra uniwersalne. (cfr Enc. Caritas in veritate, 27). Rzeczą podstawową jest kultywowanie i bronienie jasnej świadomości etycznej, na miarę skomplikowanych wyzwań obecnego czasu; wychowywanie wszystkich do mądrzejszej i bardziej odpowiedzialnej konsumpcji; promowanie osobistej odpowiedzialności wraz z wymiarem społecznym za działalność rolniczą, opartą na trwałych wartościach, takich jak gościnność, solidarność, dzielenie trudu pracy. Nie mało młodych wybrało tę drogę; także wielu absolwentów uczelni powraca, by zaangażować się na rzecz rolnictwa, odpowiadając w ten sposób nie tylko na potrzeby osobiste i rodzinny, ale też na znaki czasów, dając wraz konkretnej wrażliwość na dobro wspólne.

Prośmy Maryję Dziewicę, aby te refleksje mogły służyć jako zachęta dla wspólnoty międzynarodowej i zanośmy do Boga nasze dziękczynienie za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich.

Po polsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wiem, że z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Kościół w Polsce modli się dzisiaj za wszystkich braci i siostry, którzy znoszą cierpienia z powodu wierności Ewangelii. Wy, którzy w przeszłości cierpieliście za wierność Chrystusowi i Kościołowi jesteście szczególnie wrażliwi wobec tych, którzy dzisiaj są poddawani podobnej próbie. Módlmy się do Boga o wolność głoszenia w świecie ewangelicznego orędzia.

 

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl