Dziękczynienie za posługę ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza

Mieszkańcy Szczecina podziękowali za 23-letnią posługę ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza, który pełnił funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Swoją wdzięczność Bogu za dar księdza biskupa, Szczecinianie wyrazili podczas poniedziałkowej Eucharystii w Bazylice Archikatedralnej.

Podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Patronki archidiecezji, w Bazylice Archikatedralnej o godz. 18.00 wierni archidiecezji, w tym duchowieństwo, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, organizacji samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych oraz liczne delegacje ruchów i stowarzyszeń katolickich modlili się wspólnie w intencji ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza, dziękując jednocześnie za jego posługę.

Ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, w dniu 11 maja 2013 r., powiadomił, że Ojciec św. Franciszek przyjął rezygnację ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, złożoną 2 lata temu z racji wieku (zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

***

Ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz urodził 6 maja 1936 się w Gliniszczach w diecezji grodzieńskiej. Jest franciszkaninem. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 lutego 1960 r. w Łodzi. 9 grudnia 1989 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1990 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca św. Jana Pawła II.

RIRM/archidiecezja szczecińsko-kamieńska

drukuj