Pilna potrzeba wychowania

Episkopat Hiszpanii opublikował dokument „Orientacje duszpasterskie do koordynacji rodziny, parafii i szkoły w przekazywaniu wiary”, które zostały przyjęte na wiosennej sesji plenarnej. Dotyczy on potrzeby przekazania wiary i wartości młodym pokoleniom nie tylko przez Kościoły i parafie, ale także środowiska szkolne.

„Kultura naszego czasu zdobyła i przyswoiła sobie ważne wartości, które humanizują wiele aspektów życia osobistego, wspólnotowego i społecznego”, czytamy w dokumencie. Z drugiej strony obserwuje się jednak „kryzys w przekazie wartości ludzkich i odniesień specyficznie religijnych, a konkretnie w tym co odnosi się do komunikacji i wychowania w wierze”. O powszechności tego zjawiska mówił już papież Benedykt XVI, które zwrócił uwagę na „pilną potrzebę wychowania” (emergencia educativa), które postawiłoby „ludzką osobę w centrum formacji pełnej i integralnej”.

 W Hiszpanii „wysiłek, pamięć, ofiara, a przede wszystkim sens życia zostały wyeliminowane ze szkolnego wychowania”, podkreślają biskupi. W obszernym dokumencie analizują trudności i możliwości w przekazie wiary, wskazują na odpowiedzialnych za jej przekaz oraz na rolę rodziny, parafii i szkoły w tym procesie.

Na zakończenie prezentują szereg praktycznych środków i sposobów dla skutecznej koordynacji przekazu wiary. „Wychowanie nowych pokoleń było zawsze zadaniem trudnym, ale wdzięcznym”. Wymaga jednak „wspólnego wysiłku wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie w wierze, aby dostosować je do każdej diecezji, rozwinąć i przyjąć jako własne w każdej parafii, szkole i rodzinie”, czytamy w dokumencie.

 

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt/RIRM

 

drukuj