Dar odpustu

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych
oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny,
czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto
wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada
za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy
uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”,
„Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

drukuj