Uroczystości w Wilnie i na Wileńszczyźnie

W miejscach pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbędą się uroczystości z udziałem pracowników Ambasady RP w Wilnie oraz przedstawicieli ZPL.

Program uroczystości w miejscach pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1 listopada 2012 r.

Rossa
9.30 – przy Mauzoleum „Matka i Serce Syna”
9.45 – na Nowej Rosie

Antokol
10.10 – przy Piecie
10.15 – przy Kwaterze Polskiej

11.00 – Ponary

Cmentarz Kalwaryjski
11. 45 – pomnik zesłańców
12.00 – pomnik AK na cmentarzu
12.20 – pomnik AK między stacjami drogi krzyżowej

10.45 – Kolonia Wileńska

10.40 – Cmentarz Bernardyński

Rejon wileński
9.00 – Skorbuciany
11.00 – Niemenczyn
12.20 – Glinciszki – pomnik polski
11.40 – Dubinki – pomnik litewski na cmentarzu
14.00 – Mejszagoła

Rejon solecznicki
11.30 – okolica Sangieliszek (k. Małych Solecznik)
12.00 – Soleczniki
12.30 – Koniuchy
13.00 – Butrymańce
13.40 – Ejszyszki
14.15 – Koleśniki

Rejon trocki
9.40 – Troki
10.15 – Stare Troki

Rejon orański
12.00 – Orany- cmentarz
12.40 – Dubicze

Rejon święciański
12.00 – Święciany
12.30 – Nowe Święciany – cmentarz, pomnik przy drodze (ok. 13.00)
13.40 – Hoduciszki

13.10 – Szyrwinty – cmentarz

Rejon jezioroski
14.00 – Dukszty

drukuj