Od dziś bezpłatna infolinia dla bezdomnych

Całodobowa infolinia dla bezdomnych zacznie działać od czwartku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Pod bezpłatnym numerem 800 100 022 dostępne będą informacje, gdzie bezdomni mogą szukać noclegu i ciepłego posiłku.

Śląska infolinia dla bezdomnych uruchamiana jest od 1999 r. przed każdą zimą. Funkcjonuje od 1 listopada do 31 marca. Można na nią dzwonić z telefonów stacjonarnych i automatów, a od dwóch lat – również z komórkowych. Połączenie jest bezpłatne, numer działa całodobowo. Obsługują go dyspozytorzy działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W ostatnich latach liczba połączeń z infolinią zwiększała się: w sezonie 2009/2010 służby wojewody pomagały przez nią 199 razy, rok później 312, a w ubiegłym roku – 357 razy. Infolinia najczęściej była wykorzystywana podczas silnych mrozów.

Najwięcej połączeń odbierano od osób bezpośrednio zainteresowanych adresami noclegowni lub jadłodajni. O te kwestie najczęściej pytali samotni mężczyźni. Zdarzały się telefony z prośbami o pomoc całych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji lokalowej czy materialnej. Były też osoby, które za pośrednictwem infolinii zgłosiły chęć pomocy bezdomnym – przekazania ciepłej odzieży albo pieniędzy.

Dostępność infolinii z komórek pomaga m.in. w sytuacjach, gdy dzwonią przypadkowe osoby, widzące np. pijanych, leżących na ziemi podczas chłodu lub mrozu. W takich sytuacjach operator porozumiewa się z miejscową policją lub strażą miejską. Dzięki współpracy z całodobowym Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego szybko można wskazać najbliższy szpital, który może pomóc.

Podobnie jak w poprzednich latach wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotował plakaty z numerem infolinii. W najbliższych dniach zostaną przekazane do samorządów w regionie, komend wojewódzkich policji i straży pożarnej, Caritas, organizacji charytatywnych oraz PCK w Katowicach. Zawisną m.in. na dworcach kolejowych i autobusowych, ośrodkach pomocy społecznej czy w jadłodajniach i innych punktach pomocy.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – oprócz infolinii – obsługuje system informacji dla służb operacyjnych zajmujących się pomocą bezdomnym. Jeżeli policjanci bądź strażnicy miejscy mają problem z umieszczeniem osoby bezdomnej w schronisku czy szpitalu, poszukiwane jest miejsce, gdzie taka osoba zostanie przyjęta. Dyżurni utrzymują kontakt z wyznaczonymi osobami z ośrodków pomocy społecznej, które pełnią dyżury domowe po godzinach pracy i w dni wolne.

Wykaz wszystkich jednostek pomagających w regionie bezdomnym zamieszczono na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W woj. śląskim działa 146 placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym – jest to m.in. 19 noclegowni, 16 schronisk, 18 hosteli, sześć ogrzewalni, 40 jadłodajni oraz 30 punktów wydawania żywności.

PAP

drukuj