Caritas Polska organizuje wakacje dla dzieci ze Wschodu

Po raz kolejny Caritas Polska organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polonijnych w ojczyźnie przodków. Jest to dla nich okazja do integracji z dziećmi polskimi i odnowienia tradycji, w której żyli ich dziadkowie.

W tym roku do 18 placówek Caritas diecezjalnych w Polsce przyjadą dzieci z  Ukrainy, Białorusi i Litwy. Polonijne turnusy wypoczynkowe do tej pory w większości finansowane były ze środków państwowych. W roku 2015 ze względu na niską dotację przyznaną Caritas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do Polski przyjedzie zaledwie ok. 350 dzieci.

Turnusy integracyjne z dziećmi polskimi są organizowane przez Caritas Polska od 2006 roku. Skorzystało już z nich blisko 20 tys. dzieci polonijnych. W trakcie wypoczynku mogą zaznajomić się z językiem polskim i poznać kulturę i tradycje naszego kraju.

Takie wyjazdy są dla dzieci bardzo cenne – podkreśla ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes we Lwowie.

Poziom, kultura, zwyczaje i obyczaje, poziom podejścia do dzieci w Polsce i bycie tam, na tyle pozytywnie wpływa na te dzieci, że gdy wracają z Polski z tym innym myśleniem, to dobrze się z nimi pracuje przez cały rok. Dziecko jest już inaczej usposobione – tłumaczy ks. Wiesław Dorosz.

Według danych Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą – w 2014 r. 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie mówi już po polsku. Sprawa dotyczy szczególnie Ukrainy, gdzie bardzo wiele dzieci ma polskie pochodzenie.

Dwutygodniowy turnus z pełnym wyżywieniem, ubezpieczeniem i zapleczem kulturalno-oświatowym to wydatek ponad 1 tys. zł na jedno dziecko. Caritas Polska cały czas prowadzi zbiórkę na ten cel.

Więcej informacji na stronie www.caritas.pl

caritas.pl/RIRM

drukuj