fot. http://www.caritas.pl/caritas-dla-rodzin/

Caritas dla rodzin

Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny. Rodzina jest dla Polaków ogromną wartością, a jako Caritas dostrzegamy jej nieocenioną rolę, czego wyrazem są liczne akcje i projekty skierowane dla rodzin. Poniżej przypominamy o kilku najważniejszych.

Zbliżające się obchody Tygodnia Rodziny (26 maja–1 czerwca) służą prezentacji pracy, jaką Caritas wykonuje dla rodzin i są równocześnie zachętą do aktywnego włączania się konkretne dzieła miłosierdzia. W trakcie Tygodnia Rodziny placówki Caritas organizują liczne pikniki i festyny.

Caritas od lat wpiera rodziny poprzez Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki któremu corocznie tysiące dzieci otrzymuje pomoc w wyżywieniu, edukacji i wypoczynku zapewnianą poprzez działalność Caritas Diecezjalnych. Pomoc skupia się na wsparciu edukacyjnym, wypoczynkowym i żywnościowym. Jest świadczona zarówno w parafiach jak i w licznych placówkach prowadzonych przez Caritas Diecezjalne, w tym w 180 specjalistycznych ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci.

Caritas wspiera dzieci, które z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie potrzebują pomocy w edukacji i rozwoju za pośrednictwem programu „Skrzydła”. Dzięki programowi 3500 dzieci z całej Polski otrzymuje wsparcie w formie artykułów szkolnych, dofinansowania do wycieczek i wyjazdów oraz rozwoju szczególnych zdolności. Dzięki akcji „Tornister pełen uśmiechu” szkolne wyprawki co roku otrzymuje blisko 50 tys. uczniów z ubogich rodzin.

W najbliższą środę Caritas Polska rozpoczyna ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące ministerialnego programu wsparcia rodzin. Głównym celem Konsultacji  jest społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Tematyka konsultacji dotyka kwestii osób niepełnosprawnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Caritas pomaga również rodzinom za granicą. Serdecznie dziękujemy setkom polskich rodzin, które od kilku miesięcy wiernie wspierają syryjskie rodziny w Aleppo. Dzięki Wam mają one szansę na godne życie i są mniej zagrożone głodem oraz rozstaniem wymuszonym migracjami.

Caritas.pl/RIRM

drukuj