fot. twitter.com/JasnaGoraNews

Bezdomni wraz z niepełnosprawnymi pójdą na Jasną Górę 

Fundacja Kapucyńska razem z braćmi kapucynami po raz kolejny organizuje pielgrzymkę bezdomnych na Jasną Górę. 5 sierpnia bezdomni na swoich barkach poniosą nie tylko pielgrzymi plecak, ale także ciężar historii swojego życia.

Bezdomni ze wsparciem wolontariuszy Fundacji Kapucyńskiej, wyruszą 5 sierpnia na Jasną Górę po to by zawierzyć swoje życie Maryi, by odzyskać nadzieję i na nowo uwierzyć w to, co po ludzku wydaje się czasami niemożliwe.

Grupa, w której idą bezdomni z Fundacji Kapucyńskiej, jest połączona z grupą Kamiliańską, czyli grupą niepełnosprawnych. Podczas tej pielgrzymki bezdomni opiekują się niepełnosprawnymi. To sprawia, że bezdomni czują się potrzebni innym, czują też, że nie są osamotnieni w swoim cierpieniu. Zarówno dla Fundacji Kapucyńskiej jak i dla bezdomnych, jest to najważniejsze wydarzenie w roku.

Aby pielgrzymka mogła stać się faktem Fundacja Kapucyńska potrzebuje wsparcia darczyńców. Organizowana jest zbiórka rzeczy, które są niezbędne dla ubogich pątników w drodze. W zamian za otrzymaną pomoc bezdomni pielgrzymi będą codziennie w drodze modlić się w intencjach darczyńców. Intencje modlitewne, które poniosą na Jasną Górę można składać razem z darami rzeczowymi lub przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@fundacja-kapucynska.org [czytaj więcej].

Milena Barysz/RIRM

drukuj