Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

w tym pierwszym dniu roku, w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, Kościół zaprasza nas do utkwienia naszego spojrzenia wiary i miłości na Matce Jezusa. W Niej, w pokornej niewieście z Nazaretu „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).  Z tej racji jest rzeczą niemożliwą oddzielić kontemplacji Jezusa, Słowa Życia, które stało się widzialne i dotykalne, od kontemplacji Maryi, która podarowała Mu swoją miłość i swoje ludzkie ciało. Dzisiaj słyszymy słowa Apostoła Pawła: „Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Gal 4,4). To wyrażenie „zrodzony z niewiasty” mówi w sposób esencjalny i przez to jeszcze bardziej dobitnie o prawdziwym człowieczeństwie Syna Bożego. Jak powiada ojciec Kościoła św. Atanazy: „Nasz Zbawiciel był prawdziwie człowiekiem i stąd przyszło zbawienie całej ludzkości (Lettera a Epitteto: PG 26). Ale do tego dodaje św. Paweł: „zrodzonego pod Prawem”(Gal 4,4). Tym wyrażeniem podkreśla, że Chrystus przyjął naturę ludzką wyzwalając ją z ciasnej mentalności legalistycznej. Prawo bowiem pozbawione łaski staje się ciężarem nie do uniesienia i zamiast czynić wobec nas dobro, czyni zło. Oto więc cel, dla którego posyła Bóg swojego Syna na ziemię aby stał się człowiekiem; celem jest wyzwolenie, więcej, ponowne narodziny. Wyzwolenie: „aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu” (w.5); a wyzwolenie dokonało się przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Przede wszystkim zaś (celem są) ponowne narodziny: „abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (w. 5). Włączeni w Niego ludzie stają się rzeczywiście dziećmi Bożymi. Ta niezwykła przemiana dokonuje się w nas w chwili Chrztu św., który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i wprowadza nas do Kościoła. Na początku nowego roku dobrze będzie przypomnieć sobie dzień naszego Chrztu: odkryjmy na nowo dar otrzymany w tym Sakramencie, który nas odrodził do nowego życia:  boskiego życia. Stało się to poprzez Matkę Kościół, który za wzór ma Matkę Bożą. Dzięki Sakramentowi Chrztu zostaliśmy wprowadzeni w komunię z Bogiem i nie jesteśmy już pod panowaniem zła i grzechu, lecz otrzymujemy miłość, czułość, miłosierdzie Ojca niebieskiego. Ta bliskość Boga w stosunku do nas obdarza nas prawdziwym pokojem, boskim darem, o który chcemy błagać zwłaszcza dzisiaj, w Światowym Dniu Pokoju. “Nie jesteście już niewolnikami, lecz braćmi”: oto tegoroczne przesłanie tego dnia. To przesłanie, które angażuje nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy wezwani, by zwalczać wszelkie formy niewolnictwa i budować braterstwo. Wszyscy, każdy stosownie do swojej odpowiedzialności. Maryi, Matce Boga i Naszej Matce, przedstawiamy nasze dobre zamierzenia. Prosimy Ją, aby rozpostarła nad nami i nad wszystkimi dniami nowego roku płaszcz swojej macierzyńskiej opieki: “Święta Matko Boga, racz nie gardzić prośbami nas, którzy doświadczamy prób i wyzwól nas od wszelkich niebezpieczeństw,   Panno chwalebna i błogosławiona”.

Po modlitwie Anioł Pański:

Kieruję do wszystkich moje serdeczne pozdrowienie, życząc szczęśliwego i pogodnego nowego roku. W szczególności pozdrawiam pielgrzymów z krajów skandynawskich i ze Słowacji, wiernych z Asola, Castiglione delle Stiviere, Saccolongo, Sotto il Monte, Bonate Sotto e Benevento, młodzież z Andria i Castelnuovo del Garda. Serdecznie pozdrawiam kolędników przybyłych z diecezji Fulda z Niemiec. Dziękuję  wszystkim kolędnikom z Niemiec, z Austrii i Szwajcarii, za ich trud chodzenia z domu do domu, aby zwiastować Narodzenie Pana i zbierać ofiary na rzecz dzieci potrzebujących. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Pozdrawiam wszystkich, którzy w diecezjach na całym świecie organizowali chwile modlitwy o pokój. Mam na uwadze w szczególności narodowy marsz, jaki odbył się wczoraj w mieście Vicenza i manifestację „Pokój na całej ziemi” zorganizowany w Rzymie i wielu miastach świata. W tym momencie połączeni jesteśmy z Rovereto, w Trydencie, gdzie znajduje się wielki dzwon pod nazwą „Maria Dolens” uczyniony na cześć ofiar zabitych w czasie wojen i poświęcony przez Błogosławionego Pawła VI w 1965 roku. Za chwilę usłyszymy bicie tego dzwonu. Niech ono będzie wyrazem pragnienia, aby nigdy więcej nie było wojen, a jedynie zawsze było pragnienie i działanie na rzecz pokoju i braterstwa między narodami. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim. Niech to będzie rok pokoju w objęciach czułości Pana Boga z macierzyńska opieką Maryi, Matki Boga i naszej matki. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i nowego roku. Do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj