Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest znanym centralnym fragmentem opisu św. Mateusza, w którym Szymon w imieniu Dwunastu wyznaje wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Syna Boga żywego a w którym  to Jezus nazywa Szymona „błogosławionym” ze względu na jego wiarę, rozpoznając w niej szczególny dar Ojca; i do którego zwraca się ze słowami: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój”.

Zatrzymajmy się przez chwilę właśnie przy tym fakcie, gdyż to Jezus nadaje Szymonowi to nowe imię „Piotr”, które w języku ojczystym Jezusa brzmi „Kefas”, słowo, które oznacza skałę. W Biblii ten termin „skała” odnosi się do Boga. Jezus odnosi go do Szymona nie ze względu na jego zalety czy też ludzkie zasługi, ale ze względu na jego szczerą i mocną wiarę, jaka została mu dana z góry”.

Jezus w swoim sercu odczuwa wielka radość, ponieważ dostrzega w Szymonie działanie Ojca, działanie Ducha Świętego. Rozpoznaje, że Bóg Ojciec udzielił Szymonowi wiary niezawodnej, na której On, Jezus będzie mógł zbudować Swój Kościół, tzn. Swoją wspólnotę, która my wszyscy jesteśmy. Jezus zamierza powołać do życia Swój Kościół, swój lud opartym nie na pochodzeniu, lecz na wierze; tj. na bazie więzi z Nim samym, więzi miłości i zaufania. Nasza więź z Jezusem buduje Kościół. Tak więc, aby zainicjować Swój Kościół potrzebuje dostrzec w uczniach wiarę mocną i niezawodną. I to właśnie na tym etapie drogi musi On zweryfikować.

Chrystus ma na myśli obraz budowy, obraz wspólnoty jako budowli. Dlatego, gdy słyszy szczere wyznanie wiary Szymona, nazywa go „skałą” i mówi, że  ma zamiar zbudować swój Kościół na tej wierze.

Bracia i siostry, to co wydarzyło się w wyjątkowy sposób z Piotrem, dokonuje się również w każdym chrześcijaninie, w którym dojrzewa szczera wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego. Dzisiejsza Ewangelia stawia pytanie każdemu z nas. Jak jest twoja wiara? Niech każdy odpowie w swoim sercu. Jaka jest twoja wiara? Jakie dostrzega Chrystus nasze serca? Serce mocne jak skała czy serce z piasku, tj. wątpiące, podejrzliwe, niedowierzające? Dobrze nam zrobi, jeśli dzisiaj pomyślimy o tym. Jeśli Pan dostrzega w naszych sercach wiarę – nie mówię – doskonałą, ale szczerą, prawdziwą, to wówczas widzi nas jako żywe kamienie, z których może budować swoją wspólnotę. Kamieniem najważniejszym tej wspólnoty jest Chrystus, kamień węgielny i niepowtarzalny. Z Jego strony, Piotr jest skałą, jako widzialny fundament jedności Kościoła; ale każdy ochrzczony jest powołany do ofiarowania Jezusowi swojej wiary, skromnej, ale szczerej, aby On mógł nieustannie budować swój Kościół dzisiaj, w każdej części świata.

Także w naszych czasach wielu ludzi uważa, że Jezus jest wielkim prorokiem, nauczycielem mądrości, wzorem sprawiedliwości … I także dziś, Jezus pyta swoich uczniów, tj. nas wszystkich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Jaką damy odpowiedź?  Pomyślmy o tym. Ale przede wszystkim módlmy się do Boga Ojca, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny; prośmy Go, aby dał nam łaskę odpowiedzi ze szczerego serca: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. To jest wyznanie wiary, to jest właśnie „Credo” (Wierzę). Powtórzmy trzykrotnie: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”.

* * *

Po Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, moje myśli w sposób szczególny płyną dzisiaj do umiłowanej ziemi Ukrainy, która świętuje dziś święto narodowe, do wszystkich synów i córek tej ziemi, myślę o ich pragnieniach pokoju i spokoju, które są zagrożone sytuacją napięcia i konfliktu, która nie ustaje, powodując wiele cierpienia wśród ludności cywilnej. Powierzamy cały ten naród Panu Jezusowi i Matce Bożej, i złączeni z nimi modlimy się zwłaszcza za ofiary, za ich rodziny  i za tych, którzy cierpią. Otrzymałem list jednego z biskupów, który opisuje całe to cierpienie.  Módlmy się wspólnie do Maryi za tę umiłowaną ziemię Ukrainy w dniu święta narodowego: Ave Maria

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Rzymu i tych,  przybyłych z różnych krajów, w szczególności wiernych z Santiago de Compostela (z Hiszpania), dzieci z Chile, młodzież Chiry-Ourscamp (Francja) oraz osoby uczestniczące w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym  przez  diecezje Palestrinę

Pozdrawiam serdecznie nowych seminarzystów Papieskiego Kolegium Ameryki Północnej, przybyłych do Rzymu, aby podjąć studia teologiczne. Pozdrawiam sześćset osobową grupę młodzież z Bergamo, którzy  razem ze swoim biskupem, przybyli pieszo do Rzymu z Asyżu, tj. „Od Franciszka do Franciszka, jak jest tam napisane. Jesteście wspaniali. Wczoraj wieczorem wasz biskup wraz z jednym z kapłanów , który wam towarzyszy, opowiedzieli mi te dni waszego pielgrzymowania. Drodzy młodzi, powróćcie do domu z pragnieniem dawania świadectwa wszystkim o pięknie wiary chrześcijańskiej.

Pozdrawiam młodych  z Werony, Padwy i Valel Liona, jak również wiernych  z Giussano i Bassano del Grappa.

Proszę was, abyście nie zapominali modlić się za mnie!

Życzę wszystkim dobrej niedziela i smacznego obiadu!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj