Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli znajdujemy zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Kiedy Jezus wypowiada te słowa, ma przed oczami ludzi, których spotykał na co dzień na ulicach Galilei, wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, tych z marginesu społecznego …. Ludzie ci zawsze przychodzili do Niego, aby słuchać Jego słowa – słowa, które dawało nadzieję! Słowa Jezusa zawsze dają nadzieję! – i także. aby tylko dotknąć rąbka Jego szaty. Sam Jezus szukał tych tłumów prześladowanych i porzuconych jak owce bez pasterza (por. Mt 9,35-36), szukał ich, aby głosić im Królestwo Boże i aby uzdrawiać wielu na ciele i duszy. Teraz wzywa ich wszystkich do siebie: „Przyjdźcie do Mnie”, i obiecuje im otuchę i pokrzepienie.

To zaproszenie Jezusa rozciąga się aż po dzień dzisiejszy, aby dotrzeć do wielu braci i sióstr przygniecionych niepewnymi warunkami życia, trudnymi sytuacjami życiowymi, niekiedy nie mających jakiegokolwiek punktu odniesienia. W krajach najuboższych, ale także na peryferiach krajów najbogatszych jest wielu ludzi utrudzonych i wyczerpanych pod niemożliwym do uniesienia ciężarem opuszczenia i obojętności. Obojętność! Ile zła wyrządza ubogim ludzka obojętność! A gorzej jeszcze, obojętność chrześcijan!  Na marginesie społeczeństwa jest wiele kobiet i mężczyzn dotkniętych nędzą, ale także niezadowoleniem i frustracją. Wielu zmuszonych jest do emigracji ze swojej ojczyzny, narażając swoje życie na niebezpieczeństwo. Jeszcze więcej ludzi każdego dnia znosi ciężar systemu ekonomicznego, który wykorzystuje człowieka, nakładając mu  „jarzmo” nie do uniesienia, „jarzmo”, którego wąska grupa uprzywilejowanych nie chce ponieść. Każdemu z tych dzieci Ojca, który jest w niebie, Jezus powtarza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Ale mówi je także do tych, którzy posiadają wszystko, ale których serce jest puste i bez Boga. Także i do nich Jezus kieruje to zaproszenie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Zaproszenie Jezusa odnosi się do wszystkich. A w sposób szczególny do tych, którzy najbardziej cierpią.

Jezus obiecuje dać pokrzepienie wszystkim, ale kieruje również do nas zaproszenie, które jest jakby nakazem: „Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem” (Mt 11,29). „Jarzmo” Pana polega na obarczeniu się ciężarem innych z braterską miłością. Raz otrzymawszy Chrystusowe pokrzepienie i pocieszenie, wezwanie jesteśmy, aby sami stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla braci poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza. Łagodność i pokora serca pomagają nam nie tylko obarczyć się ciężarem, ale również nie obciążać innych naszym tylko osobistym widzeniem (spraw), naszymi osądami, naszą krytyką czy naszą obojętnością. Wzywajmy Najświętszą Maryję Pannę, aby przyjęła pod swój płaszcz wszystkie osoby umęczone i wyczerpane, abyśmy dzięki światłu wiary, świadczonej w życiu, mogli stać się umocnieniem dla tych, którzy potrzebują pomocy, czułości, nadziei.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy Bracia i Siostry, pozdrawiam was, rzymian i pielgrzymów, bardzo serdecznie. Pozdrawiam wiernych z parafii Salzano w diecezji Treviso, gdzie proboszczem był ks. Giuseppe Sarto, który później stał się papieżem Piusem X i został ogłoszony świętym. W tym roku przypada setna rocznica jego śmierci.

Pozdrawiam Małych Misjonarzy świętej Pauli Frassinetti, wiernych z Melìa i Sambatello (w Reggio Calabria), przedszkole parafialne, grupę “Brenna 60” i uczestników zjazdu starych aut.

Pragnę pozdrowić w sposób szczególny wspaniałą ludność z Molise, która mnie gościła wczoraj na swojej pięknej ziemi i w swoim sercu. Było przyjęcie bardzo gorące! Nigdy tego nie zapomnę! Wielkie dziękuję. I proszę was: nie zapomnijcie modlić się za mnie , a ja będę się modlił za was.

Wszystkim życzę pięknej niedzieli i dobrego obiadu. Do zobaczenia

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj