Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 20.11.2022

Na zakończenie tej uroczystości pragnę wyrazić wdzięczność diecezji, prowincji i miastu Asti: dziękuję za serdeczne przyjęcie, jakie mi zgotowaliście! Jestem również bardzo wdzięczny władzom cywilnym i kościelnym za przygotowania, które umożliwiły tę upragnioną wizytę. Wszystkim chciałabym powiedzieć, a la fame propri piasi’ encuntreve! [że miło było was poznać]; i życzyć wam: ch’a staga bin! [miejcie się dobrze!].

 

Szczególną myśl i uścisk chciałbym skierować do młodzieży – dziękuję, że tak licznie dziś przybyliście! – Od ubiegłego roku, właśnie w uroczystość Chrystusa Króla, w Kościołach partykularnych obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. jego temat jest ten sam, co najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie, do udziału w nim ponawiam zaproszenie, a brzmi on: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Matka Boża uczyniła to, gdy była młoda i mówi nam, że sekret by pozostać młodym leży właśnie w tych dwóch czasownikach: wstać i iść. Wstać i iść: nie stać w miejscu, żeby myśleć o sobie, marnować życie goniąc za wygodą czy najnowszą modą, ale dążyć ku temu , co w górze. Wyruszyć, wyjść ze swoich lęków, by wyciągnąć rękę do potrzebujących. I dziś potrzebujemy młodych ludzi, którzy są naprawdę „wywrotowi”, nie są konformistami, nie są niewolnikami telefonu komórkowego, ale zmieniają świat jak Maryja, niosąc innym Jezusa, troszcząc się o innych, budując z innymi braterskie wspólnoty, realizując marzenia o pokoju!

 

Nasze czasy przeżywają głód pokoju: pomyślcie o tylu miejscach na świecie nękanych wojną, zwłaszcza o udręczonej Ukrainie. Zabierzmy się do pracy i nadal módlmy się o pokój! A teraz przywołajmy Królową Pokoju, Matkę Bożą, której poświęcona jest ta piękna katedra. Jej powierzam Wasze rodziny, chorych i każdego z Was, z troskami i dobrymi intencjami, które nosicie w swoich sercach.

drukuj