Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i dobrego świętowania!

Słowo Boże przedstawia nam dzisiaj pewną alternatywę. W pierwszym czytaniu znajdujemy człowieka, który u początku dziejów mówi Bogu „nie”. W Ewangelii mamy Maryję, która podczas Zwiastowania powiedziała Bogu „tak”. W obydwu czytaniach jest Bóg poszukujący  człowieka. Ale w pierwszym przypadku pyta Adama po jego grzechu: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9), a on odpowiada: „ukryłem się” (w. 10). Natomiast w drugim przypadku udaje się do wolnej od grzechu Maryi, która odpowiada: „Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Oto jestem to przeciwieństwo słów „ukryłem się”. Oto jestem otwiera na Boga, podczas gdy grzech zamyka, izoluje, sprawia, że ​​pozostajemy sami ze sobą.

Oto jestem to kluczowe słowo życia. Wyznacza przejście z życia horyzontalnego, skoncentrowanego na sobie i na własnych potrzebach, do życia wertykalnego, wzbijającego się ku Bogu. „Oto jestem” oznacza dyspozycyjność dla Boga. Jest lekarstwem na samolubstwo, antidotum na życie niespełnione, któremu zawsze czegoś brakuje. „Oto jestem” stanowi lekarstwo przeciwko procesowi starzenia się grzechu, jest to terapia, aby pozostać młodym wewnętrznie. „Oto jestem” to wiara, że Bóg liczy się bardziej niż moje „ja”. To postanowienie, by postawić na Pana, będąc gotowymi uczyć się w Jego niespodziankach. Zatem powiedzenie Jemu „Oto jestem” jest najwspanialszym uwielbieniem, jakie możemy Jemu złożyć. Dlaczego nie zaczynać w ten sposób naszych dni? Pięknie byłoby powiedzieć każdego ranka: „Oto jestem, Panie, niech się dziś spełni we mnie wola Twoja”. Powiemy to w modlitwie „Anioł Pański”, ale możemy to powtórzyć już teraz, razem: „Oto jestem, Panie, niech się dziś spełni we mnie wola Twoja”.

Maryja dodaje: „niech Mi się stanie według twego słowa”. Nie mówi: „niech się stanie według mnie”, ale „według ciebie”. Nie stawia Bogu granic. Nie myśli: „trochę się Jemu poświęcę, uczynię to szybko, a potem zrobię, na co mam ochotę”. Nie, Maryja nie kocha Pana jedynie kiedy to jej pasuje, sporadycznie. Żyje ufając Bogu we wszystkim i pod każdym względem. Oto tajemnica życia. Wszystko może ten, kto ufa Bogu we wszystkim. Ale Pan, drodzy bracia i siostry, cierpi, gdy odpowiadamy mu jak Adami: „przestraszyłem się … i ukryłem się”. Bóg jest Ojcem, najczulszym z ojców i pragnie ufności swych dzieci. Ile razy jesteśmy wobec Niego podejrzliwi, myślimy, że może nam zesłać jakieś doświadczenia, pozbawić nas wolności, opuścić nas. Ale to jest wielkie oszustwo, pokusa początku dziejów, pokusa diabelska: sugerowanie nieufności wobec Boga. Maryja przezwycięża tę pierwszą pokusę słowami „Oto Ja służebnica Pańska”. A dzisiaj patrzymy na piękno Matki Bożej, zrodzonej i żyjącej bez grzechu, zawsze posłusznej i przejrzystej dla Boga.

Nie znaczy to, że życie było dla niej łatwe. Przebywanie z Bogiem nie rozwiązuje magicznie problemów. Przypomina o tym konkluzja dzisiejszej Ewangelii: „Odszedł od Niej anioł” (w. 38). Odszedł: to mocne słowo. Anioł pozostawił Dziewicę samą w trudnej sytuacji. Wiedziała, w jak bardzo szczególny sposób stanie się Matką Boga, ale anioł nie wyjaśnił tego innym. A problemy zaczęły od razu: pomyślmy o nieuregulowanej sytuacji według prawa, o udręce świętego Józefa, zniweczonych planach życiowych, co powiedzieliby ludzie … Ale Maria w obliczu problemów pokłada ufność w Bogu. Jest opuszczona przez anioła, ale wierzy, że pozostał z nią, w niej, Bóg. I ufa. Jest pewna, że ​​z Panem, nawet w sposób nieoczekiwany, wszystko pójdzie dobrze. Oto mądra postawa: nie żyć w uzależnieniu od problemów, bo kiedy skończy się jeden, pojawi się inny! – ale ufając Bogu i powierzając się Jemu każdego dnia: oto jestem! Prośmy Niepokalaną o łaskę, aby tak żyć.

Po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj w sanktuarium Matki Bożej Świętokrzyskiej w Oranie w Algierii zostaną ogłoszeni błogosławionymi biskup Piotr Claverie i osiemnastu towarzyszy, zakonników i zakonnic  zabitych z nienawiści do wiary. Ci męczennicy naszych czasów byli wiernymi głosicielami Ewangelii, pokornymi budowniczymi pokoju i heroicznymi świadkami chrześcijańskiej miłości. Ich odważne świadectwo jest źródłem nadziei dla algierskiej wspólnoty katolickiej i zasiewem dialogu dla całego społeczeństwa.  Niech ta beatyfikacja będzie dla każdego bodźcem do wspólnego budowania świata braterstwa i solidarności. Wznieśmy gromkie brawa dla nowych błogosławionych!

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, pielgrzymów z Włoch i z różnych krajów, zwłaszcza rodziny, grupy parafialne i stowarzyszenia. W dzisiejsze święto Niepokalanego Poczęcia we włoskich parafiach odnawiane jest członkostwo w Akcji Katolickiej, stowarzyszeniu, które od 150 lat jest darem i bogactwem dla pielgrzymowania Kościoła we Włoszech. Zachęcam jego oddziały diecezjalne i parafialne do zaangażowania się w formację świeckich zdolnych do dawania świadectwa Ewangelii, stając się zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.

Serdecznie błogosławię wiernych z Rocca di Papa i pochodnię, którą zapalą wielką gwiazdę na fortecy ich pięknego miasta, na cześć Maryi Niepokalanej.

Dziś po południu udam się na Plac Hiszpański, aby ponowić tradycyjny akt hołdu i modlitwy u stóp pomnika Niepokalanej. Proszę, abyś przyłączył się do mnie duchowo w tym geście, który wyraża synowskie oddanie dla naszej Matki niebieskiej.

Życzę wszystkim dobrego święta i dobrej drogi Adwentu pod przewodnictwem Dziewicy Maryi. Proszę, nie zapomnijcie się za mnie modlić. Smacznego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj