Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Śledzę z wielkim zaniepokojeniem sytuację napięcia i przemocy, która dotyka Ziemi Świętej. Potrzeba teraz wiele odwagi i męstwa, aby powiedzieć „nie” nienawiści i zemście i czynić gesty pokoju. Módlmy się o to, aby Bóg wzmocnił w każdym, w rządzących i obywatelach, odwagę przeciwstawiania się przemocy i podjęcia konkretnych kroków w celu odprężenia. W obecnym kontekście na Bliskim Wschodzie jest to bardziej niż kiedykolwiek ważne, aby w Ziemi Świętej zapanował pokój: wymaga tego od nas Bóg i dobro ludzkości.

Na zakończenie tej liturgii, pragnę pozdrowić wszystkich z was, którzy przybyliście, aby oddać hołd nowym świętym, zwłaszcza oficjalne delegacje z Włoch, Hiszpanii i Francji.

Pozdrawiam wiernych diecezji Lodi i Cremony, jak i Córki Oratorium. Niech przykład św. Vincentego Grossi podtrzymuje wasze zaangażowanie dla chrześcijańskiego wychowania nowych pokoleń.

Pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z Hiszpanii, zwłaszcza z Sewilli, oraz Siostry z Towarzystwa Krzyża. Niech świadectwo św. Marii od Niepokalanego Poczęcia pomaga nam żyć w solidarności i bliskości z najbardziej potrzebującymi.

Pozdrawiam wiernych z Francji, zwłaszcza z Bayeux, Lisieux i Sées; wstawiennictwu świętych małżonków Ludwika Martin i Marii Azelii Guérin powierzajmy radości, nadzieje i trudności francuskich rodzin we Francji i na całym świecie.

Dziękuję kardynałom, biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym, a także rodzinom, grupom i organizacjom kościelnym.

A teraz zwróćmy się z dziecięcą miłością do Najświętszej Maryi Panny.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj