Anioł pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Pośród czytań biblijnych dzisiejszej liturgii jest bardzo znany tekst z Pierwszego Listu do Koryntian , w których święty Paweł porównuje Kościół do ciała ludzkiego. Apostoł pisze w ten oto sposób: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” ( Kor. 12,12-13). Kościół jest rozumiany jako ciało, w którym Chrystus jest głową, i stanowi z Nim jedno. Jednakże tym czymś ważnym, co Apostoł pragnie przekazać, to jest idea jedności w różnorodności charyzmatów, które są darami Ducha Świętego. Dzięki nim, Kościół jawi się jako organizm bogaty i żywotny, nie jednolity, jako owoc jedynego Ducha, który prowadzi wszystkich do głębokiej jedności, przyjmując różnorodność bez niszczenia jej i tworząc harmonijną wspólnotę. Kościół przedłuża w historii obecność Zmartwychwstałego Pana, szczególnie przez Sakramenty, Słowo Boże, charyzmaty i służby rozdzielone we wspólnocie. Dlatego właśnie w Chrystusie i w Duchu Świętym Kościół jest jeden i święty, czyli jest tą intymną komunią, która przekracza zdolności ludzkie i je podtrzymuje.
Podoba mi się podkreślić ten aspekt w tym momencie, kiedy przeżywamy „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan”, który zakończy się jutro w święto nawrócenia św. Pawła. Zgodnie z tradycją jutro po południu będę celebrował Nieszpory w bazylice św. Pawła za murami, w których uczestniczyć będą przedstawiciele innych Kościołów i wspólnot kościelnych obecnych w Rzymie. Będziemy wypraszać u Boga dar pełnej jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa, a w szczególności, zgodnie z tematem tego roku odnowimy nasze zaangażowanie na rzecz wspólnego bycia świadkami Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego (Por., Łk 24, 28). Bowiem komunia chrześcijan czyni bardziej wiarygodne i skuteczne przepowiadanie Ewangelii, jak to powiedział sam Jezus, kiedy modlił się do Swego Ojca w dzień przed Swoją śmiercią: „Aby stanowili jedno…, aby świat uwierzył” (J 17, 21).
Na koniec drodzy przyjaciele, pragnę przypomnieć postać św. Franciszka Salezego, którego wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 24 stycznia. Urodzony w Sawoji w 1567 roku, studiował prawo w Padwie i Paryżu i powołany został przez Pana, aby zostać kapłanem. Oddał się i to bardzo owocnie przepowiadaniu i duchowej formacji wiernych, nauczając, że powołanie do świętości jest dla wszystkich, i że każdy – jak mówi św. Paweł czyniąc porównanie z ciałem ludzkim – ma swoje miejsce w Kościele. Św. Franciszek jest patronem dziennikarzy i czasopism katolickich. Jego duchowej opiece zawierzam Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu, które podpisuję każdego roku z tej okazji a które wczoraj przedstawione zostało na Watykanie.
Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła, pomoże nam wzrastać coraz bardziej w komunii, aby móc przekazywać piękno naszego bycia jedno w tej jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Po modlitwie Anioł Pański:

Wczoraj w Barcelonie został ogłoszony błogosławionym José Samsó i Elías, kapłan i męczennik z Katalonii, zamordowany podczas wojny cywilnej. Jako prawdziwy świadek Chrystusa umarł przebaczając swoim prześladowcom. Dla kapłanów, a szczególnie dla proboszczów jest przykładem oddania się na rzecz katechezy i czynnej miłości względem ubogich

Pozdrowienia

Po francusku:
W tę niedzielę Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan pozdrawiam was, pielgrzymów języka francuskiego. Odwołując się do ciała ludzkiego św. Paweł rzuca światło na sprawę solidarności, która powinna istnieć między wszystkimi członkami Ciała Chrystusa, Kościoła. Każdy zaproszony jest więc, aby dowartościować dary, których udziela Duch Święty dla budowania Ciała. Bóg chce, abyśmy służyli nimi w jedności wiary. Prośmy gorąco Chrystusa o jedności dla Kościoła. Niech Dziewica Maryja strzeże każdego kroku każdego i każdej z Was. Życzę Wam milej niedzieli i dobrego następnego tygodnia.
Po angielsku:
Z radością witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego na dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. W dzisiejszej liturgii Jezus mówi nam jasno, że został namaszczony, aby głosić dobrą Nowinę ubogim”(Lk 4:18). Rzeczywiście to, to ubodzy zostali wybrani przez Boga, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa niebieskiego. Drodzy bracia i siostry, niech ludzie potrzebujący czerpią odwagę z Dobrej Nowiny i niech każdy z nas będzie wielkoduszny w przyjmowaniu Bożych darów (por. Mk 4,24).

Po niemiecku:
W tę niedzielę, która przypada w Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów obecnych na placu św. Piotra. Poprzez chrzest wszyscy staliśmy się członkami Ciała Chrystusa i zostaliśmy powołani, aby jako wspólnota ucieleśniać w świecie działanie Ducha Świętego. Ludzie spoglądają na nas chrześcijan i słusznie spodziewają się od nas wiele. Chrystus posyła nas, abyśmy głosili jego Dobrą Nowinę, a poprzez nasze życie dawali świadectwo o jego miłości. Pan niech umocni nas oraz wszystkich, którzy w Niego wierzą na tej drodze.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych podczas tej modlitwy maryjnej, a w szczególności grupy z parafii z San Lorenzo, z Burgos, San Juan, de Barbalos, y San Martín, de Valladolid. Pragnę przypomnieć, że wczoraj odbyła się w Mataró uroczystość beatyfikacji sługi Bożego Josep Samsó i Elias, kapłana, którego wyróżniała czynna miłość i gorliwość apostolska. Poprzez swoje męczeństwo wielkodusznie ofiarował swoje życie Bogu słowami i czynami przebaczenia i miłosierdzia. Niech w tym Roku Kapłańskim jego przykład ożywia kapłanów w wypełnianiu posługi duszpasterskiej i zachęci wiernych do dawania zawsze odważnego i przekonywującego świadectwa życia. Bardzo dziekuję i szczęśliwej niedzieli.

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Chrystus Pan raz jeszcze modli się za nas: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). I my prośmy o ten upragniony Boży dar. Niech Kościół i inne Wspólnoty zjednoczy duch wiary, cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc komunii wierzących, budujmy naszą codzienność na Chrystusie i Jego Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

Po włosku:
Na końcu pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka włoskiego, szczególnie młodzież z diecezji Mediolanu, która w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego złoży wyznanie wiary oraz młodzież z parafii San Romano w Rzymie, która przygotowuje się do Bierzmowania; także wiernych z Avellino, Gubbio i Cecchina, i grupę z Banku z Piacenzy. Szczególne pozdrowienie kieruję do rodzin z Ruchu Miłości Rodzinnej oraz do tych, którzy tej nocy czuwali w kościele San Gregorio VII, modląc się o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie problemów imigracji. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl