Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!Dzisiaj Kościół obchodzi święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia. Ta tajemnica życia Chrystusa naocznie pokazuje, że Jego przyjście w ciele jest wspaniałym aktem miłości Trzech Osób Boskich. Możemy powiedzieć, że poczynając od tego uroczystego wydarzenia, zbawcze, odkupieńcze i uświęcające działanie Trójcy Przenajświętszej będzie coraz bardziej widoczne w Jego nauczaniu, cudach, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Czytamy bowiem w Ewangelii św. Mateusza, że gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody. A oto otworzyły się przed Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A oto rozległ się głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (3, 16-17). Duch Święty spoczął na Synu i daje świadectwo o Jego Boskości, podczas gdy głos Ojca, pochodzący z niebios, wyraża komunię miłości. „Końcowe słowa sceny chrztu mówią nam, że Jezus otrzymał to autentyczne namaszczenie, że jest On oczekiwanym Pomazańcem” (Jezus z Nazaretu, s. 35), są one wypełnieniem proroctwa Izajasza: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie” (42, 1). Jest On prawdziwie Mesjaszem, Synem Najwyższego, który wychodząc z wód Jordanu, dokonuje odrodzenia w Duchu Świętym, i otwiera przed wszystkimi, którzy tego pragną, możliwość stania się dziećmi Bożymi. Nie przypadkiem bowiem każdy ochrzczony otrzymuje naturę syna od chwili otrzymania imienia chrześcijańskiego, niepowtarzalnego znaku, że to Duch Święty odradza na nowo człowieka w łonie Kościoła. Błogosławiony Antonio Rosmini powiada, że „ochrzczony poddany jest niewidocznemu, ale też potężnemu działaniu, dzięki któremu zostaje on wyniesiony na poziom nadprzyrodzony, zostaje złączony z Panem Bogiem” (Del principio supremo della metodica…, Torino 1857, n. 331.) To wszystko urzeczywistniło się ponownie dzisiejszego poranka podczas celebracji eucharystycznej w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie udzieliłem chrztu świętego 21 noworodkom.

 

 

 

Drodzy przyjaciele! Chrzest święty jest początkiem życia duchowego, którego pełnię osiąga się za pośrednictwem Kościoła. W czasie sprawowania sakramentu, gdy wspólnota Kościoła modli się i powierza Bogu nowego syna, rodzice i rodzice chrzestni zobowiązują się przyjąć nowo ochrzczonego, wspierając go w formacji i edukacji chrześcijańskiej. I to jest ogromna odpowiedzialność, która wypływa z tego wielkiego daru. Dlatego pragnę zachęcić wszystkich wiernych do odkrywania piękna bycia ochrzczonymi i do dawania świadectwa o własnej wierze, aby ona zrodziła owoce dobra i zgody.

Prosimy o to za pośrednictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Wspomożycielki Wiernych, której powierzamy rodziców przygotowujących do chrztu swoje dzieci, jak również katechistów. Cała wspólnota uczestniczy w radości ponownych narodzin z wody i Ducha Świętego!

W kontekście dzisiejszej modlitwy maryjnej pragnę w sposób szczególny odnieść się do mieszkańców Haiti, w rok od strasznego trzęsienia ziemi, po którym przyszła również ciężka epidemia cholery. Kardynał Robert Sahar, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, udaje się dzisiaj na tę karaibską wyspę, aby dać wyraz mojej stałej bliskości, jak również całego Kościoła.

Pozdrawiam obecną tutaj grupę włoskich parlamentarzystów i dziękuję im za ich zaangażowanie dzielone z innymi kolegami na rzecz wolności religijnej. Wraz z nimi pozdrawiam wiernych koptyjskich, których ponownie zapewniam o mojej bliskości.

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego wiedzie nas nad Jordan, gdzie Jezus, Syn Boży przyjmuje chrzest pokuty. W ten sposób okazuje swoją solidarność z ludźmi potrzebującymi nawrócenia. Przez sakrament chrztu wyzwala nas z grzechów, czyni każdego nowym, Bożym człowiekiem. Prośmy Go o wierność przyrzeczeniom chrzcielnym i odważne wyznawanie wiary. Niech Bóg wam błogosławi.

Po francusku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego. Chrzest Pański, który dzisiaj celebrujemy kończy okres Bożego Narodzenia i wprowadza nas w okres zwykły. Odnówmy nasze osobiste narodziny w Jezusie Chrystusie, który uczynił nas swoimi braćmi i napełnił miłością swojego Ojca. Niech Duch Święty pomoże nam pozostać wiernymi powołaniu do bycia synami Bożymi. Niech Maryja dziewica wstawia się za nami. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

Po angielsku:

Mam przyjemność powitać wszystkich gości i pielgrzymów na tej modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Chrztu Pańskiego rozważa raz jeszcze objawienie Boga, który jest blisko człowieka, który odwiedza swój lud w Osobie Jezusa Chrystusa, aby go uwolnić od tyranii grzechu i śmierci. Otwórzmy Chrystusowi drzwi naszych serc i przyjmijmy Go do dzisiejszego świata. Obfite błogosławieństwo Boga niech będzie z wami wszystkimi!

Po niemiecku:

Serdecznym „Szczęść Boże“ pozdrawiam pielgrzymów i turystów z krajów języka niemieckiego. Kościół celebruje dziś święto Chrztu Jezusa. Nad Jordanem Bóg Ojciec objawia swojego umiłowanego Syna, który stał się człowiekiem, aby przez Jego mękę i zmartwychwstanie odkupić świat. Przez sakrament chrztu mamy udział w odkupieniu i stajemy się dziećmi Bożymi. W ten sposób zostajemy włączeni w tajemnicze Ciało Chrystusa, którym jest Kościół oraz nosimy w sobie Jego łaskę i życie. Z radością dziękujmy Panu za ten dar i uznajmy w Chrystusie brata i Odkupiciela człowieka. Niechaj Bóg błogosławi was wszystkich.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. W tę niedzielę, która następuje po Święcie Objawienia Pańskiego, celebrujemy Chrzest Pański, kończą tym samym okres liturgiczny Bożego Narodzenia. Ojciec objawia nad Jordanem Jezusa, jako swojego Syna umiłowanego, namaszczonego Duchem Świętym, ukazując również w ten sposób tajemnice nowego chrztu, dzięki któremu stajemy się prawdziwymi synami Bożymi. Niech wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy pomoże wam być obrazem tego, który do nas stał się podobnym w ciele i niech odnowi we wszystkich powołanie do świętości, do czego zostaliśmy wezwani na Chrzcie świętym. Szczęśliwej niedzieli!

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl